Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


BTW procedures

In de praktijk ontstaat geregeld discussie met de Belastingdienst over het toepasselijke BTW tarief, het recht op aftrek van voorbelasting, en het recht op teruggaaf. Door de inspecteur kan een naheffingsaanslag worden opgelegd al dan niet met een fiscale boete. Een ondernemer kan om een naheffingsaanslag te voorkomen, die hij dan moet bestrijden in bezwaar en beroep, of omdat hij erachter komt dat hij in het verleden te veel BTW heeft voldaan, ook zelf actie ondernemen. Hij kan een suppletie indienen of verzoeken om een teruggaaf van zijn eigen voldoening op zijn BTW-aangifte binnen 6 weken na de betaling. De beslissing van de Belastingdienst op dit verzoek is een voor een bezwaar vatbare beschikking, waar dus bezwaar tegen kan worden gemaakt en aansluitend beroep bij de rechter.


Ambtshalve verzoek om teruggaaf

Buiten die termijn wordt het bezwaar aangemerkt als een ambtshalve verzoek om teruggaaf. De termijn waarbinnen de ondernemer aanspraak kan maken op ambtshalve teruggaaf is gesteld op vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan of waarop de teruggaaf betrekking heeft. Tegen de beslissing van de inspecteur op het verzoek staat geen beroep open bij de belastingrechter. Wordt het verzoek om teruggaaf dus buiten de termijn van 6 weken ingediend (maar binnen 5 jaar), dan is er geen mogelijkheid meer om de beslissing met succes aan te vechten bij de rechter.


Hiermee kunnen wij u helpen

Heeft u een geschil met de Belastingdienst over de BTW-aangifte of over een naheffingsaanslag? Neem dan contact met ons op.

bel-direct

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


Joint Venture

Samenwerking goed regelen