Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Joint Ventures en Strategische Allianties

Wanneer twee ondernemingen voor bepaalde of onbepaalde tijd gaan samenwerken om gezamenlijk een project tot stand te brengen kunnen zij kiezen voor een joint venture. Kapitaal en know-how worden door partijen gedeeld op grond van overeenkomst of ingebracht in een dochteronderneming op basis van gedeeld risico, om een nieuw product op de markt te brengen, of om een buitenlandse markt te betreden. Organisaties gaan joint ventures aan voor het verkrijgen, aanleren en overdragen van kennis en technologie, om schaalvoordelen te bereiken, een verhoogde concurrentiekracht, om risico's te spreiden, toegang tot distributiekanalen of buitenlandse markten te verkrijgen, en voor kostenreductie. Nadelen van een joint venture relatie zijn een verscheidenheid aan doelen, procedures en sociale normen, de mogelijke cultuurafstand tussen thuisland en gastland, vroegtijdige ontbinding door opportunisme, gebrek aan toewijding en het hebben van een eigen agenda. De complexiteit van de joint venture overeenkomst komt o.a. tot uiting in moeizame onderhandelingen over de zeggenschap en de verdeling van eigendom, en kent doorgaans een uitgebreide regeling voor het intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht, conflictsituaties, vroegtijdige ontbinding, Force Majeure. Wij adviseren cliŽnten o.a. over belangrijke key issues zoals: oprichting, documentatie, kapitaalstructuur, minderheidsbelangen, uitstoting, management, deadlock, aansprakelijkheid, rechtskeuze, forumkeuze, due diligence, beŽindiging.


Internationale Joint Ventures

Onze medewerkers volgen verplicht de specialisatie-opleiding Nationaal en Internationaal Contracteren aan de Grotius Academie, en kunnen u bijstaan bij de onderhandeling, opstelling en beoordeling van uw (internationale) joint venture overeenkomst. Op het gebied van Angelsaksische rechtsystemen, zoals het Engelse en Amerikaanse recht, waarbij door de rechtskeuze grote risico's kunnen ontstaan, is bijzondere expertise aanwezig. In onze praktijk zijn wij met name betrokken bij de beoordeling en opstelling van overeenkomsten tussen Nederlandse ondernemingen en ondernemingen uit AziŽ, Engeland, Afrika, en (Latijns-)Amerika.

offerte_button_153_01

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


BTW-nummers checken

VerifiŽer online de geldigheid van BTW-nummers


Aandeelhouderscontract
Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen