Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Een (internationale) Joint Venture oprichten?

Wanneer twee ondernemingen voor bepaalde of onbepaalde tijd gaan samenwerken voor een project of economische activiteit, kunnen zij kiezen voor een contractuele of corporate samenwerking waarbij beide partijen hun zelfstandigheid behouden, een joint venture (JV).

De afgelopen 2 decennia kent een opvallende toename van het aantal joint ventures tussen partijen die in verschillende landen zijn gevestigd. De internationale joint venture (IJV) biedt een belangrijk alternatief voor de internationale fusie of overname als samenwerkingsvorm zonder verlies van de eigen corporate identity. Het doen slagen van de samenwerking kent echter de nodige uitdagingen.


Joint Ventures en Strategische Allianties

De complexiteit van de samenwerkingsovereenkomst komt o.a. tot uiting in vaak moeizame onderhandelingen over de zeggenschap en de verdeling van eigendom, en kent doorgaans een uitgebreide regeling voor het intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht, conflictsituaties, vroegtijdige ontbinding, Force Majeure. Wij adviseren grote en middelgrote ondernemingen o.a. over belangrijke key issues zoals: oprichting, documentatie, kapitaalstructuur, invloed van de liquidatieverliesregeling op de zeggenschapsverhouding, minderheidsbelangen, uitstoting, bestuur, aansprakelijkheid, rechtskeuze, forumkeuze, due diligence, en over contractuele mechanismen die deadlock situaties voorkomen of oplossen, en doordachte uitstapmogelijkheden die het best passen bij onze cliënten. Neemt u contact met ons op om uw situatie aan ons voor te leggen.

bel-direct


Joint Venture Overeenkomst

Wij kunnen u als JV specialisten bijstaan bij de onderhandeling, opstelling en beoordeling van uw cross-border joint venture overeenkomst (JVO) of aandeelhoudersovereenkomst (SHA). Dat begint doorgaans met het draften van voorovereenkomsten zoals een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) en Letter of Intent (LoI). Op het gebied van Angelsaksische rechtsystemen, zoals het Engelse en Amerikaanse recht, waarbij door de rechtskeuze grote risico's kunnen ontstaan, is bijzondere expertise aanwezig. In onze praktijk worden wij in het bijzonder betrokken bij de beoordeling en opstelling van internationale Joint Venture overeenkomsten, bij samenwerkingen tussen Nederlandse ondernemingen en ondernemingen uit Azië, Engeland, Afrika, en (Latijns-)Amerika.


Start uw aanvraag:

Laat uw (concept) JV overeenkomst door ons opstellen of beoordelen en ontvang advies over:

 • Strategische JV of private equity
 • Verhouding met statuten
 • Financiering
 • Inrichting bestuur en toezicht
 • Dividendbeleid
 • Beperkende bepalingen
 • Intellectueel eigendom
 • Fiscale beoordeling
 • Geschiloplossing
 • Boiler plates
 • Rechtskeuze en forumkeuze
 • Nederlandse of Engelse taal

offertebutton_255

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


BTW registratie (DE)

Registreren voor BTW in Duitsland.


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister