Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


(Hoger) Beroep en Cassatie in belastingzaken

Wij voeren een procespraktijk bij rechtbank, hof en de Hoge Raad. De Hoge Raad is de hoogste rechter in belastingzaken. De cassatieprocedure in belastingzaken is een bestuursrechtelijke procedure. Ook in belastingzaken zijn de mogelijkheden om een oordeel van de lagere rechter te bestrijden vooral beperkt tot rechtsvragen. Feitelijke oordelen worden slechts marginaal getoetst.

In belastingzaken geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging (behalve bij een pleidooi). Voor het indienen van een cassatieberoepschrift geldt een termijn van 6 weken.


Pro forma beroepschrift

In een fiscale procedure kan eerst een pro forma beroepschrift worden ingediend, waarna een termijn van 6 weken geldt voor het indienen van de gronden van het beroep. De andere partij krijgt in de regel 8 weken de tijd om een verweerschrift in te dienen. Voor het indienen van een conclusie van repliek en dupliek gelden telkens 4 weken. Indien het beroep zich leent voor cassatie en ontvankelijk wordt verklaard kan de procedure een aantal maanden tot twee jaar in beslag nemen. Indien het cassatieberoep gegrond wordt bevonden kan de Hoge Raad de zaak verwijzen naar een ander hof of zelf in de zaak voorzien. Indien de procedure bij het hof wordt voortgezet kan na de uitspraak daartegen in beginsel opnieuw cassatieberoep worden ingesteld.


Cassatieadvies

Onze cassatiejuristen kunnen uw beroep, hoger beroep, en cassatieberoep behandelen. Neemt u contact met ons op voor meer informatie of een cassatieadvies.

maakeenafspraakpijl_255


Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


BTW registratie (DE)

Registreren voor BTW in Duitsland.


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur