Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Cassatie in belastingzaken

De Hoge Raad is de hoogste rechter in belastingzaken. De cassatieprocedure in belastingzaken is een bestuursrechtelijke procedure. Ook in belastingzaken zijn de mogelijkheden om een oordeel van de lagere rechter te bestrijden vooral beperkt tot rechtsvragen. Feitelijke oordelen worden slechts marginaal getoetst. In belastingzaken geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging (behalve bij een pleidooi). Voor het indienen van een cassatieberoepschrift geldt een termijn van 6 weken. Eventueel kan eerst een pro forma beroepschrift worden ingediend, waarna een termijn van 6 weken geldt voor het indienen van de gronden van het beroep. De andere partij krijgt in de regel 8 weken de tijd om een verweerschrift in te dienen. Voor het indienen van eren conclusie van repliek en dupliek gelden telkens 4 weken. Indien het beroep zich leent voor cassatie en ontvankelijk wordt verklaard kan de procedure een aantal maanden tot twee jaar in beslag nemen. Indien het cassatieberoep gegrond wordt bevonden kan de Hoge Raad de zaak verwijzen naar een ander hof of zelf in de zaak voorzien. Indien de procedure bij het hof wordt voortgezet kan na de uitspraak daartegen in beginsel opnieuw cassatieberoep worden ingesteld.


Cassatieadvies

Onze cassatiejuristen kunnen uw cassatieberoep behandelen. Neemt u contact met ons op voor meer informatie of een cassatieadvies.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Actueel
Companies Act 2006: Wijziging van het vennootschapsrecht.


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris