Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Wijzigen functionaris in LTD en LLP?

Wilt u een nieuwe bestuurder aanstellen in uw LTD of een deelnemer in uw LLP, of een functionaris uitschrijven? Voor dergelijke wijzigingen dienen procedures te worden gevolgd naar Engels recht.


Procedure naar Engels recht

De bevoegdheid tot aanstelling van een nieuwe bestuurder in de LTD is niet geregeld in de wet maar in de statuten. Doorgaans wordt die bevoegdheid in de statuten toegekend aan de aandeelhouders, en tevens aan de bestuurders (s 17 Model Articles). De aanstelling geschiedt bij Besluit. Het is van belang de juiste procedure in acht te nemen en juiste documenten op te maken naar Engels recht voor een rechtsgeldige aanstelling. Van de nieuwe aanstelling dient de vennootschap de Engelse kamer tenslotte binnen 14 dagen op de hoogte te stellen door het indienen van een formulier en deponering van het Besluit. Ook voor de uitschrijving van bestuurders gelden verschillende regels en procedures die volgen uit de wet en de statuten, afhankelijk van de situatie. In geval van ontslag van de bestuurder door de aandeelhouders moet de bestuurder bijvoorbeeld op de hoogte worden gesteld van het voornemen van het Besluit, en heeft hij tevens spreekrecht op de vergadering. De bestuurder heeft vaak een duale rechtsbetrekking met de vennootschap. Het vennootschapsrechtelijk ontslag, leidt niet altijd tot het einde van de arbeidsovereenkomst. Wij kunnen de formele aanstelling en (vrijwillige) uitschrijving van de bestuurder in uw LTD begeleiden in overeenstemming met de aanwezige statuten, aandeelhoudersovereenkomsten, en toepasselijke wetgeving, en de noodzakelijke documenten voor u opmaken en deponeren.

Bij aanstellingen in de LLP kunnen wij de overeenkomst opmaken met de bestaande deelnemers in de LLP ('Deed of Adherence') en houden wij rekening met eventuele te volgen procedures in overeenstemming met de (Engelse) wet en de LLP Agreement. Neemt u hiervoor contact met ons op. Indien u wenst te volstaan met de wijziging van het handelsregister kunt u dit hieronder online bestellen. U ontvangt van de wijziging een nieuw uittreksel van uw handelsregistratie. Hiermee kunt u uw KvK registratie aanpassen.


Bestellen :

 
Wijziging functionaris LTD/ LLP
59,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


Joint Venture

Samenwerking goed regelen


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


BTW registratie (DE)

Registreren voor BTW in Duitsland.