x BTW-advies
Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Internationale BTW vragen?

In meer dan 160 jurisdicties wordt een vorm van BTW geheven. Ons VAT & Customs Advisory team behandelt formele en materiële BTW- en douanevraagstukken. Onze ervaring en expertise strekt zich uit tot het internationale en Europese belastingrecht, het nationale recht van lidstaten van de EU, en van landen buiten de EU.

Nadrukkelijk besteden wij aandacht aan Europese richtlijnen en daaruit voortvloeiende jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Belangrijke onderwerpen op btw-gebied kunnen niet worden beoordeeld zonder de in de Europese rechtspraak ontwikkelde doctrines.


Neem vandaag contact met ons op

Wij adviseren over belastingplanning, vastgoedprojecten, bedrijfsoverdrachten en bedrijfsreorganisaties, stellen juridische adviezen op, verlenen assistentie bij belastingcontroles, btw-registratie en -aangifte in meer dan 40 landen, en worden betrokken bij invorderingskwesties, en kwesties met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid.


Fiscale procedures

Wij vertegenwoordigen cliënten in bezwaar, beroep en cassatie bij geschillen over omzetbelasting en fiscale boetes.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting