Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Meldingsplichtige constructies

Op 25 juni 2018 is de Mandatory Disclosure Richtlijn (2018/822/EU) ook wel DAC6 genoemd in werking getreden. Deze Richtlijn heeft betrekking op de verplichte melding van bepaalde fiscale grensoverschrijdende constructies. De Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies is de wettelijke implementatie van de Richtlijn. Vanaf 25 juni 2018 zijn adviseurs verplicht een administratie bij te houden van constructies als bedoeld in de Richtlijn, die vanaf 1 januari 2021 bij de belastingautoriteiten dienen te worden gemeld. In de Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies van 24 juni 2020 zijn voorbeelden opgenomen.

Indien u hierover vragen heeft, of indien u zich afvraagt of de meldingsplicht voor uw situatie van toepassing is, neem dan contact met ons op.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms