Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Mandatory Disclosure Richtlijn

Op 25 juni 2018 is de Mandatory Disclosure Richtlijn (2018/822/EU) in werking getreden. Deze Richtlijn heeft betrekking op de verplichte melding van bepaalde fiscale grensoverschrijdende constructies. Vanaf 25 juni 2018 zijn adviseurs verplicht een administratie bij te houden van constructies als bedoeld in de Richtlijn, die vanaf 1 januari 2021 bij de belastingautoriteiten dienen te worden gemeld. Op 30 juni 2020 is de Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies gepubliceerd.

Indien u hierover vragen heeft, of indien u zich afvraagt of de meldingsplicht voor uw situatie van toepassing is, neem dan contact met ons op.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


Aandeelhouderscontract
Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen

Actueel
Companies Act 2006: Wijziging van het vennootschapsrecht.