Inschrijving in het Engelse UBO (PSC) register

LTD's en LLP's opgericht naar Engels recht dienen behalve een aandeelhouders- en bestuurdersregister, tegenwoordig een UBO-register bij te houden van personen die uiteindelijk gerechtigd of beleidsbepalend zijn, de zogenaamde 'People with Significant Control' (PSC). Dit naar aanleiding van artikel 30 van de vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849). De informatie van de PSC's en hun belang in de vennootschap moeten worden gedeponeerd bij het Engelse handelsregister en is openbaar. Een PSC is een natuurlijk persoon die direct of indirect (bijvoorbeeld via een holding) voldoet aan een of meer van de volgende voorwaarden:

  • Houder zijn van meer dan 25% van de aandelen van de LTD
  • Houder zijn van meer dan 25% van de stemrechten in LTD of LLP
  • Recht hebben om de meerderheid van het bestuur aan te stellen dan wel te verwijderen
  • Significante feitelijke invloed hebben of het beleid bepalen binnen de vennootschap


Wel of geen UBO?

Neemt u contact met ons op indien u twijfelt of u kwalificeert voor inschrijving in het Engelse PSC register. Bij vennootschappen (LTD of LLP) met 4 of meer participanten kan het zich bijvoorbeeld voordoen dat geen PSC's kunnen worden aangewezen.


Inschrijving of wijziging registratie

Wenst u een PSC in te schrijven of de PSC registratie van uw vennootschap te wijzigen? Bestel dit dan hieronder. De wijziging wordt binnen 24 uur verwerkt. U ontvangt een afschrift van de wijziging.


Bestellen :

 
UBO (PSC) registratie
Ä
60,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Keuze handelsnaam

Is mijn handelsnaam nog beschikbaar?


Internationale zaken
Internationaal zaken doen en taxplanning

Bestuurdersaansprakelijkheid

Risiscoanalyse en advisering over aansprakelijkheidsrisoco's


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur