Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Inschrijving in het Engelse UBO register

LTD's en LLP's opgericht naar Engels recht dienen behalve een aandeelhouders- en bestuurdersregister, ook een UBO-register bij te houden van personen die uiteindelijk gerechtigd of beleidsbepalend zijn, de zogenaamde 'People with Significant Control' (PSC). Dit naar aanleiding van artikel 30 van de vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849). De informatie van de UBO's en hun belang in de vennootschap moeten worden gedeponeerd bij het Engelse handelsregister en is openbaar. Een UBO is een natuurlijk persoon die direct of indirect (bijvoorbeeld via een holding) voldoet aan een of meer van de volgende voorwaarden:

  • Houder zijn van meer dan 25% van de aandelen van de LTD
  • Houder zijn van meer dan 25% van de stemrechten in LTD of LLP
  • Recht hebben om de meerderheid van het bestuur aan te stellen dan wel te verwijderen
  • Significante feitelijke invloed hebben of het beleid bepalen binnen de vennootschap


Boetes van £1,000

Neemt u contact met ons op indien u twijfelt of u kwalificeert voor inschrijving in het Engelse UBO register. Bij vennootschappen (LTD of LLP) met 4 of meer participanten kan het zich bijvoorbeeld voordoen dat geen UBO's kunnen worden aangewezen (geen belang van meer dan 25%). Indien de UBO ten onrechte niet of niet juist wordt geregistreerd kunnen boetes van £1,000 worden opgelegd. Bestuurders of participanten zijn hiervoor persoonlijk aansprakelijk.


Inschrijving of wijziging registratie

Wenst u een PSC in te schrijven of de PSC registratie van uw vennootschap te wijzigen? Bestel dit dan hieronder. U kunt een afschrift van de wijziging ontvangen.


Bestellen :

 
UBO (PSC) registratie
75,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


Joint Venture

Samenwerking goed regelen