Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht

Disclaimer

Informatie

De informatie die op deze website wordt weergegeven is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en gericht op gebruikers in Nederland. Bij het gereedmaken van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet (meer) actueel, volledig of accuraat is. De op deze website weergegeven informatie kan overigens niet worden beschouwd als juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Websites van derden

De websites van derden waarnaar op deze website wordt verwezen, worden niet door  ons gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door hyperlinks gelinkte websites.

Intellectuele eigendom

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Privacy

Op deze website is de volgende privacy statement van toepassing.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Joint Venture

Samenwerking goed regelen


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?