x Vastgoed CV
Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Vastgoed CV oprichten

De belegger in vastgoed kan ervoor kiezen zelf vastgoed aan te kopen, of met andere participanten deel te nemen in een vastgoedfonds. De belegger wordt hierdoor ontzorgd, kan met minder geld beleggen en zijn belegging beter spreiden. Een Commanditaire Vennootschap (CV) is een van de juridische vormen bij het beleggen in een vastgoedfonds.


Commanditaire Vennootschap

De vastgoed CV is een overeenkomst tussen een beherend vennoot en commanditaire of stille vennoten. De beherend vennoot is de bestuurder van de CV, en de commanditaire vennoten zijn de beleggers. Zij zijn uitsluitend aansprakelijk tot het door hun ingebrachte vermogen en mogen niet namens de CV naar buiten optreden. De beherend vennoot is vaak een BV of stichting, de commanditaire vennoten kunnen privépersonen of rechtspersonen zijn. Omdat de CV geen rechtspersoon is wordt op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb) doorgaans een stichting aangewezen die optreedt als bewaarder en juridisch eigenaar van het vastgoed. Door verhuur en verkoop van vastgoedobjecten wordt rendement behaald.


Voordelen en risico’s vastgoed CV

Afhankelijk van o.m. de rentestand kan met het beleggen in vastgoed een hoger rendement worden gerealiseerd. Door te beleggen in een vastgoed CV wordt de belegger ontzorgd ten aanzien van o.m. de aan- en verkoop van het vastgoed, de verhuur, verzekering, onderhoud. Via de vastgoed CV kunnen beleggers met kleinere bedragen deelnemen en kan de investering beter gespreid worden over een grotere vastgoedportefeuille. Fiscaal levert de vastgoed CV een aantrekkelijke situatie op. De fiscale gevolgen van de belegging in box 3 door particuliere beleggers kunnen laag of nihil zijn. Beleggende rechtspersonen worden belast met vennootschapsbelasting.

Aan het beleggen in vastgoed zijn ook risico’s verbonden, zoals onderhoudsrisico, leegstandsrisico, verhandelbaarheids- of liquiditeitsrisico. Ook kunnen (fiscale) wetswijzigingen of nieuwe jurisprudentie ongunstige gevolgen hebben en het rendement beïnvloeden.


Zelf een vastgoed CV oprichten?

Wij kunnen u van dienst zijn bij het bepalen of een vastgoedfonds voor u een passende belegging is, bij de oprichting van de vastgoed CV en de opmaak van diverse documenten zoals de CV overeenkomst, de overeenkomst van beheer en bewaring, informatiememorandum of prospectus, en adviseren over fiscale vraagstukken, duur (minimaal 5 jaar) en exit regeling, governance, het onderscheid tussen open en besloten CV, vragen over btw en overdrachtsbelasting, toezicht door de AFM, leverage bij financiering, en overige relevante onderwerpen. Neemt u hiervoor contact met ons op.

offertebutton_255

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers