Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Rechtsgebieden

Hieronder geven wij onze fiscale en juridische kerndisciplines weer:


Fiscale procedures

Wij voeren een fiscale procespraktijk bij nationale en Europese rechters en behandelen belastingcontroles, bezwaar en beroep tegen belastingaanslagen en boeten, invordering, aansprakelijkstellingen, en cassatieprocedures. Onze ervaring in belastingzaken stelt ons in staat de meeste van onze zaken snel en efficiënt op te lossen door onderhandeling. Wij hebben met succes cliënten vertegenwoordigd in casusposities met buitenlandse en offshore structuren, woonplaatsdiscussies, in aansprakelijkheidsprocedures en boetevraagstukken.


Vennootschapsrecht

Onze geïntegreerde Praktijkgroep Corporate (Re)Structuring biedt een uitgebreid scala aan juridische en fiscale adviesdiensten voor alle soorten cliënten. Wij bieden geavanceerde maar praktische oplossingen voor de unieke uitdagingen waarmee onze cliënten worden geconfronteerd. Onze adviesdiensten omvatten alle aspecten van (internationale) (her)structurering, waaronder fiscale planning, bedrijfsreorganisaties en -consolidaties, fusies en overnames, aandelenfusie, bedrijfsfusie, splitsingen, en fiscaal gedreven structuren en transacties. Samen met de beloning van bestuurders, de belastingheffing op aandeelhouders en de gevolgen van corporate governance, bieden we een volledig geïntegreerde benadering van de planning van de vennootschapsbelasting, of het nu gaat om transactionele, operationele of structurele zaken. Ons advies reikt verder dan Nederland als onderdeel van onze internationale praktijk. We assisteren dagelijks in Nederland gevestigde bedrijven met activiteiten in het buitenland.


Internationaal & EU Belastingrecht

De specialisten van INCVRIA verstrekken strategische adviezen aan cliënten over buitenlandse investeringen. Wij beschikken over ruime ervaring met advisering over grensoverschrijdende fusies en overnames, de selectie van internationale holdinglocaties, grensoverschrijdende financiering en royalty’s, buitenlandse dochterondernemingen, internationale belastingverdragen, beheer van intellectueel eigendom en immateriële activa, en verrekenprijzen. Ons internationale netwerk staat garant voor hoogwaardig advies in meerdere jurisdicties.


Indirecte belastingen & BTW

Onze Praktijkgroep Omzetbelasting is gespecialiseerd in het oplossen van btw-kwesties voor cliënten in Nederland en in het buitenland. Wij bieden een volledig scala aan diensten met betrekking tot omzetbelastingen, waaronder advies over belastingplanning, internationale registratie voor de btw, buitenlandse aangifte en compliance, advies over bedrijfsoverdrachten en bedrijfsreorganisaties, voorbereiding van juridische adviezen, nalevingscontrole, assistentie bij belastingaudits, kwesties inzake bestuurdersaansprakelijkheid op het gebied van omzetbelasting. Bij fiscale geschillen met betrekking tot omzetbelasting treden wij in rechte op voor cliënten.


Commerciële contracten

Wij bieden services aan voor het opstellen, beoordelen, en onderhandelen van vennootschappelijke documenten zoals statuten en vennootschapsakten, en tevens verschillende soorten commerciële contracten. Zo kunnen wij een internationale joint venture overeenkomst opstellen, agentuur en distributie opzetten, of samenhangende contracten beoordelen op innerlijke consistentie om uitlegdiscussies te voorkomen. Dagelijks stellen wij algemene voorwaarden op voor cliënten. Bij de formulering van bepalingen houden wij rekening met de verdeling van risico's en kans op procedures. Medewerkers zijn lid van de Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (DFA).

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers


Joint Venture

Samenwerking goed regelen


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen