Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Aandelenruil

Bij een aandelenfusie worden aandelen overgedragen aan een andere vennootschap, waartegenover die andere vennootschap eigen aandelen uitreikt aan de inbrenger (aandelenruil).Op deze wijze kan een holdingstructuur in het leven worden geroepen zonder belastingheffing. De overdracht vormt weliswaar een vervreemding voor de inbrenger die leidt tot (winst-)realisatie van stille reserves. Om de bedrijfseconomisch wenselijk geachte fusie niet in de weg te staan door belastingheffing over de gerealiseerde reserves, kan de inbrenger echter gebruik maken van de aandelenfusiefaciliteit uit art. 3.55 Wet IB 2001.


Voorwaarden aandelenfusiefaciliteit

Om in aanmerking te komen voor toepassing van de faciliteit dient de verkrijgende vennootschap de meerderheid van de stemrechten te verkrijgen en mag de fusie niet in overwegende mate gericht zijn op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. Om duidelijkheid te krijgen over de vraag of sprake is van een kwalificerende aandelenfusie kan een verzoek worden ingediend bij de belastinginspecteur. Indien de aandelenfusiefaciliteit toepassing vindt, dient de verkrijgende vennootschap de aandelen te boek te stellen voor de fiscale boekwaarde die gold voor de overgedragen aandelen. De stille reserve op de aandelen wordt doorgeschoven naar de nieuwe aandelen.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


Tax Advisory

Fiscaal optimaliseren bij internationaal ondernemen


Internationale zaken
Internationaal zaken doen en taxplanning

BTW-nummers checken

VerifiŽer online de geldigheid van BTW-nummers