Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Informatiebeschikking ontvangen?

De Belastingdienst kan veel informatie vragen van belastingplichtigen. Bijvoorbeeld over uw betrokkenheid bij een buitenlandse vennootschap of structuur, ook als deze reeds ontbonden is, of bij een Afgezonderd Particulier Vermogen (APV) zoals een trust of buitenlandse stichting.

Een informatieverzoek van de Belastingdienst moet voldoende specifiek zijn en geen 'fishing expedition'. Het niet voldoen aan de wettelijke informatieverplichting kan belangrijke gevolgen hebben voor een belastingplichtige. Bijvoorbeeld kan de bewijslast in een fiscale procedure worden omgekeerd en verzwaard. Ook kan het leiden tot een fiscaal strafrechtelijk onderzoek.


Omkering en verzwaring van de bewijslast

U kunt weigeren te voldoen aan een informatieverzoek van de Belastingdienst. Omdat u dat een goede strategie acht, of omdat u van mening bent dat het verzoek onrechtmatig is of niet van belang kan zijn voor de heffing van de belasting. Indien de Belastingdienst aan die weigering het gevolg wil verbinden van de omkering van de bewijslast, dient zij een informatiebeschikking af te geven in de zin van artikel 52a AWR. Tegen die beschikking kan de belastingplichtige in bezwaar en beroep gaan. Is aan u een informatiebeschikking uitgereikt? Neemt u dan contact met ons op voor informatie over uw mogelijkheden.

maakeenafspraakpijl_255


Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


Joint Venture

Samenwerking goed regelen


BTW-registratie

In meer dan 40 landen