Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Informatiebeschikking

De Belastingdienst kan veel informatie vragen van belastingplichtigen. Het niet voldoen aan de wettelijke informatieverplichting kan belangrijke gevolgen hebben. Bijvoorbeeld kan de bewijslast in een fiscale procedure worden omgekeerd en verzwaard. Ook kan het leiden tot een fiscaal strafrechtelijk onderzoek.


Omkering en verzwaring van de bewijslast

U kunt weigeren te voldoen aan een informatieverzoek van de Belastingdienst. Omdat u dat een goede strategie acht, of omdat u van mening bent dat het verzoek onrechtmatig is of niet van belang kan zijn voor de heffing van de belasting. Indien de Belastingdienst aan die weigering het gevolg wil verbinden van de omkering van de bewijslast, dient zij een informatiebeschikking af te geven. Tegen die beschikking kan de belastingplichtige in bezwaar en beroep. Neemt u contact met ons op voor bijstand bij bezwaar en beroep tegen informatiebeschikkingen.

offerte_button_153_01

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


BTW-nummers checken

VerifiŽer online de geldigheid van BTW-nummers


Internationale zaken
Internationaal zaken doen en taxplanning