Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Waar belasting betalen?

De Nederlandse ondernemer die gekozen heeft voor de LTD als rechtsvorm krijgt te maken met de vraag waar hij belasting af moet dragen. De LTD heeft op grond van het nationaal recht van de betrokken landen fiscaal namelijk zowel woonplaats in Engeland (het land van oprichting) - op grond van art. 14 lid 1 Corporation Tax Act 2009, als in Nederland (de plaats van feitelijke leiding en de zetel van de bedrijfsuitoefening) - op grond van art. 4 Awr als binnenlands belastingplichtige. Om onwenselijke fiscale gevolgen van deze dubbele woonplaats tegen te gaan, kan op grond van het Dubbel Belastingverdrag tussen Nederland en Engeland (artikel 4 lid 4 van het Verdrag) ter voorkoming van dubbele belasting door het Verenigd Koninkrijk een vrijstelling worden verleend aan de LTD van het betalen van belasting in Engeland en van de verplichting om aangifte te doen. De Nederlandse ondernemer is anders verplicht in Engeland binnen 12 maanden na einde van het boekjaar een belastingaangifte in te dienen. Voor de toepassing van het Verdrag kan de vennootschap geacht worden uitsluitend in Nederland fiscaal woonplaats te hebben.


Verzoek vrijstelling UK Tax

De ondernemer kan een verzoek doen aan de Engelse Belastingdienst met een beroep op art. 249 Finance Act 1994 om de fiscale woonplaats van de LTD te bepalen. U krijgt in Engeland een tax exempt status (vrijstelling) als non-resident in het kader van het Dubbel Belastingverdrag. Het voordeel is dat door u geen aangifte vennootschapsbelasting in Engeland meer hoeft te worden gedaan en dat geen (automatische) boetes worden geheven wegens het niet of niet tijdig indienen van de belastingaangifte. Wij kunnen het verzoek voor u opmaken en indienen bij de Engelse Belastingdienst. U kunt dit hieronder online bestellen.


Bestellen :

 
Verzoek vrijstelling UK Tax
349,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


BTW-registratie

In meer dan 40 landen


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


BTW-registratie CH

Registreren voor BTW in Zwitserland.


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen