Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Transfer Pricing Advisory en Compliance

Wij bieden adviesdiensten aan op het gebied van Transfer Pricing (TP) en compliance (sinds 2002 Artikel 8b Wet op de vennootschapsbelasting 1969). In onze advisering geven wij o.m. uitsluitsel over de toepassing van de juiste transfer pricing methode ('at arm's length', o.a. Comparable Uncontrollable Price (CUP), Cost plus en Mark up methode) en de bepaling van de interne verrekenprijzen bij distributie, productie, R&D, financiering en management activiteiten. Wij maken functionele (onderbouwing van de verrekenprijs door daadwerkelijk uitgevoerde functies en risico’s) en financiële analyses om de gehanteerde verrekenprijzen te onderbouwen, en kunnen de verrekenprijzen afstemmen met de fiscus (APA). Op basis van onze analyses kunnen wij u adviseren over de internationale (her-)structurering van uw onderneming om functies en risico's te verplaatsen binnen de groep om de effectieve belastingdruk en kosten te verlagen. Ook dienen onze analyses als basis voor compliance met lokale wetgeving (o.a. documentatieverplichting, beperken boetes en audits).


Benchmarking Study

Onze Transfer Pricing Group opereert in de top van de markt waar het gaat om het ontwerpen, documenteren, en implementeren van transacties tussen verbonden vennootschappen. Wij worden ingeschakeld bij de aankondiging van een audit - er is dan vaak nog 6 weken de tijd om de nodige documenten te verstrekken - en compliance onderzoeken door middelgrote tot grote ondernemingen. Wij kunnen zorg dragen voor de nodige uitgebreide documentatie in de vorm van managementovereenkomsten, leningsovereenkomsten, Service Level Agreements, distributie- en agentuurovereenkomsten, en zorg dragen voor innerlijke consistentie met de documentatie van de gelieerde ondernemingen. Door onze multidisciplinaire benadering, bedrijfseconomisch, juridisch, en fiscaal, bieden wij meerwaarde.


Transfer Pricing Specialisten

Wij fungeren als adviseur op het gebied van Transfer Pricing Compliance en Audit Management. Tot onze cliënten behoren CFO's, advocaten-, belastingadvies-, en accountantskantoren, en internationale ondernemingen. Onze in-house researchers beschikken over jarenlange ervaring in het rechtsvergelijkend onderzoek en Internationaal Belastingrecht (o.a. Grotius Academie, King’s College London, Queen Mary University of London, International Bureau of Fiscal Documentation), en worden ondersteund door lokale correspondenten. Wij kunnen uw eenvoudige en complexe Transfer Pricing vraagstukken snel en adequaat beantwoorden en besteden daarbij o.m. aandacht aan belangrijke nieuwe jurisprudentie.


Werkwijze Transfer Pricing vraagstukken

U kunt uw adviesaanvraag vrijblijvend aan ons voorleggen, en daarbij uw casuspositie en vraag helder beschrijven. Uw informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Op onze website kunnen uw gegevens via een SSL beveiligde verbinding worden verzonden. U ontvangt een vrijblijvende kostenopgave.


Analyse en rapportage

Na onderzoek van de relevante feiten van uw onderneming en vergelijking met onafhankelijke derden verstrekken wij u onze analyse en advies in de vorm van een rapportage. Het benchmarking rapport is een belangrijk onderdeel van uw Transfer Pricing documentatie.

Leg uw vragen over Transfer Pricing vrijblijvend aan ons voor om een prijsindicatie te vernemen of neem telefonisch contact op met onze Transfer Pricing Group: Tel: 010 800 2093

offertebutton_255


Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen