Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Fusie en Herstructurering

Wilt u uw juridische structuur optimaliseren door deze te vereenvoudigen? Een internationale joint venture oprichten? Moet u uw bedrijfsvoering aanpassen door personeelstekorten of steeds strengere duurzaamheidseisen? Weet u niet of u juist moet fuseren, splitsen, omzetten of uw zetel verplaatsen?

Wij kunnen u adviseren bij het identificeren van juridische en fiscale mogelijkheden voor herstructurering, optimale juridische structuren ontwikkelen, fusies en splitsingen, en de implementatie van uw herstructurering begeleiden. Wij ontzorgen u daarbij volledig.


Grensoverschrijdende fusie of splitsing?

Onze specialisten beschikken over vele jaren ervaring met strategische, operationele en financiële vraagstukken bij structurering en herstructurering. Wij onderscheiden ons in internationale casusposities en door onze geïntegreerde expertise van fiscaal recht en ondernemingsrecht. Wij worden ingeschakeld bij aandelenfusie, bedrijfsfusie, juridische splitsing, juridische fusie, moeder dochter fusie, activa passiva transactie, en het uitwerken van verschillende vormen van internationale joint ventures. Neemt u contact met ons op om uw situatie voor te leggen.

offertebutton_255


Richtlijn grensoverschrijdende omzettingen

Per 1 september 2023 treedt de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen in werking. De Europese richtlijn beoogt de vrijheid van vestiging binnen de EU te bevorderen door het voor vennootschappen gemakkelijker te maken om grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen te effectueren. De rechten van belanghebbenden (aandeelhouders, schuldeisers en werknemers) worden versterkt.


Neem contact met ons op

Informeer naar de mogelijkheden bij de volgende onderwerpen:

 • Joint Venture
 • Aandelenfusie
 • Bedrijfsfusie
 • Splitsing
 • Grensoverschrijdende fusie
 • Zetelverplaatsing
 • Omzetting
 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Structurering personenvennootschappen
 • Vereenvoudiging groepsstructuur
 • Kapitaalvermindering of -vermeerdering
 • Liquidatie vennootschappen
 • Herstructureren voorafgaand aan overname
 • Onderhandelen en opstellen transactiedocumenten
 • Due diligence-onderzoek
 • Post-deal implementatie


Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting