Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Herstructureringen

Wilt u uw juridische structuur optimaliseren en beter laten aansluiten op uw activiteiten door deze te vereenvoudigen? Een (internationale) joint venture oprichten of een buitenlandse vennootschap? Heeft u te maken met een zetelverplaatsing, omzetting of grensoverschrijdende fusie? Of moet u uw bedrijfsvoering aanpassen door personeelstekorten, inflatie, de energiecrisis, dreiging van recessie of steeds strengere duurzaamheidseisen?

Wij kunnen u ondersteunen bij het identificeren van mogelijkheden voor herstructurering of reorganisatie bij grensoverschrijdende activiteiten, het ontwikkelen van optimale juridische structuren, en bij de implementatie van gedetailleerde juridische actieplannen om uw commerciële doelstellingen te bereiken. Onze specialisten beschikken over vele jaren ervaring met strategische, operationele en financiële vraagstukken bij structurering en herstructurering. Neemt u contact met ons op om uw situatie aan ons voor te leggen en te informeren naar uw mogelijkheden.

offertebutton_255


Vennootschap, Holding of Joint Venture oprichten

Wij kunnen u adviseren over uw risico's als bestuurder, participant of investeerder, het vormgeven van verhoudingen tussen aandeelhouders, en het opstellen van juridische documenten en contracten. Onze kennis over de operationele, financiële, juridische en fiscale gevolgen van (internationale) (her)structureringen en overnames dragen bij aan een optimale implementatie en compliance. Wij worden ingeschakeld bij aandelenfusie, bedrijfsfusie, juridische splitsing, juridische fusie en het uitwerken van verschillende vormen van internationale joint ventures, waaronder allianties, distributiesystemen, strategische joint ventures, project joint ventures en personenvennootschappen. Dagelijks adviseren wij over het opzetten en implementeren van holding-, financiering- en royaltystructuren.


Onze diensten:

 • BV oprichten
 • Joint Venture
 • Fiscale Opinie
 • Buitenlandse entiteiten (LTD, LLC, SPF, GmbH, etc.)
 • Corporate housekeeping diensten
 • Aandelenfusie
 • Bedrijfsfusie
 • Splitsing
 • Structurering personenvennootschappen
 • Grensoverschrijdende fusie
 • Internationale contracten
 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Vereenvoudiging groepsstructuur
 • Kapitaalvermindering of -vermeerdering
 • Liquidatie vennootschappen
 • Herstructureren voorafgaand aan overname
 • Onderhandelen en opstellen transactiedocumenten
 • Due diligence-onderzoek
 • Post-deal implementatie


Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


BTW-registratie

In meer dan 40 landen


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?