Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Ondernemen en privacy?

Op 29 maart 2021 is het wetsvoorstel “Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen” ter internetconsultatie voorgelegd. Dit voorstel heeft als doel om de oorzaak (kwalificatieverschillen tussen belastingstelsels) van internationale hybride mismatches weg te nemen naar aanleiding van de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2).

Op het voorstel is veel kritiek gekomen en staatssecretaris Van Rij heeft indiening van het wetsvoorstel inmiddels doorgeschoven naar de tweede helft van 2023. Het wetsvoorstel heeft ingrijpende gevolgen voor onder meer de ‘Open CV’ als rechtsvorm en voor de kwalificatie van buitenlandse vennootschappen.


Einde Open CV in privacystructuur

Door het laten vervallen van het toestemmingsvereiste (artikel 2 lid 3 onderdeel c AWR), zal het bestaansrecht van de Vpb-plichtige Open CV (OCV) komen te vervallen. De OCV is in de afgelopen decennia veel gebruikt door Nederlandse familiebedrijven, ondernemers en vermogende particulieren als instrument om ervoor te zorgen dat vermogen dat is opgebouwd in een vennootschappelijke structuur niet gepubliceerd hoeft te worden, het zogenaamde anonimiseren van vermogen van DGA’s in een anonimiseringsstructuur of privacystructuur (‘asset protection’), en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


Alternatieve Privacystructuren

Bestaande Open CV’s zullen dienen te worden geherstructureerd, rekening houdend met het overgangsrecht. Voor nieuwe structuren zal voor de houdbaarheid gekozen moeten worden voor een alternatieve privacystructuur. Verschillende alternatieve privacystructuren zijn mogelijk. Doel van een privacystructuur is:

  • Afscherming vermogen (vermogensanonimisering)
  • Afscherming eigen woning
  • Geen of beperkte publicatieverplichtingen


Buitenlandse holding

Een van de mogelijkheden is een in Nederland gevestigde naar buitenlands recht (met incorporatiestelsel) buiten de EU (anders publicatieplicht) opgerichte holdingvennootschap, die niet onder de Wet op de Formeel Buitenlandse Vennootschappen (WFBV) valt.

Voordelen:

  • eenvoudige structuur
  • geen jaarrekening publiceren
  • vestiging in Nederland
  • feitelijke leiding in Nederland
  • geen UBO registratie (niet opgericht naar NL recht)
  • geen kapitaalvennootschap in de zin van de WFBV (anders toch publicatieplicht ex artikel 5 lid 2 WFBV)

Wilt u uw Open CV herstructureren of een nieuwe structuur met een buitenlandse holding opzetten? Neem dan contact met ons op voor informatie over uw mogelijkheden.

maakeenafspraakpijl_255

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


BTW-registratie

In meer dan 40 landen


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers