Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Belastingrecht en Ondernemingsrecht

INCVRIA is een onafhankelijk Tax Boutique kantoor. Wij zetten onze gespecialiseerde kennis van het nationale, internationale en EU belastingrecht in voor onze cliënten. Onze praktijk richt zich op drie pijlers: Internationaal Belastingrecht, Vennootschapsrecht, en Fiscale procedures. Ons kantoor is te vinden aan het Weena in Rotterdam in het opvallende kantoorpand Delftse Poort.

Wij bieden topspecialisten op het gebied van Belastingrecht en Ondernemingsrecht. Wij adviseren cliënten over grensoverschrijdende fusies en splitsingen, M&A, joint ventures en aandeelhoudersovereenkomsten, en bieden volledige ondersteuning bij de implementatie en het opstellen van juridische documentatie. Tot onze cliënten behoren internationaal opererende bedrijven, vermogende particulieren, familiebedrijven, DGA's, vastgoedondernemers, en advocaten- en accountantskantoren.


Reorganisaties, Joint Ventures en Procesvoering

Wij begeleiden internationaal opererende cliënten bij het optimaliseren en vereenvoudigen van juridische structuren, bedrijfsovername, (grensoverschrijdende) herstructureringen (m.n. fusie, splitsing en omzetting), zetelverplaatsingen en het aangaan van Joint Ventures in alle jurisdicties binnen de EU en in belangrijke jurisdicties buiten de EU. Wij vertegenwoordigen cliënten in omvangrijke belastingdossiers in bezwaar, beroep en cassatie, bij het het verkeerd toepassen van fiscale regels, BTW procedures, fiscale fraude, transfer pricing geschillen, APV-problematiek (trusts, foundations, etc), en in internationale casusposities waarin het gaat om de juiste toepassing van belastingverdragen.


Internationale BTW specialisten

Wij bieden een volledig scala aan diensten met betrekking tot BTW binnen en buiten de EU, waaronder BTW planning, registraties en aangifte in meer dan 40 landen, het opstellen van BTW adviezen, en internationale compliance op het gebied van omzetbelasting. Wij vertegenwoordigen cliënten bij binnenlandse en buitenlandse belastingcontroles.


Praktijkgebieden

De volgende onderwerpen behoren tot onze core business:


Onze mensen en Beroepsorganisaties

Wij zijn lid van de volgende beroepsorganisaties:

  • Nederlandse Vereniging voor Internationaal Belastingrecht (IFA)
  • Vereniging voor Belastingwetenschap
  • Nederlandse Vereniging voor Herstructurering (NVVH)
  • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)

Medewerkers hebben een sterk academisch profiel, zijn afkomstig van top 10 advocaten- en Big Four kantoren en alumni van verschillende binnen- en buitenlandse onderwijs- en researchinstituten: o.a. Grotius Academie (specialisatie-opleidingen Vennootschapsrecht, Internationaal Contractenrecht), International Bureau of Fiscal Documentation (Advanced Professional Certificate in International Taxation, APCIT), University of London (Queen Mary, King's College London).


Beroepsaansprakelijkheid

Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AIG Europe Limited (Boulevard 216 - 218, 2909 LK Capelle aan den IJssel) met een dekking (onder toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden) van maximaal euro 1.000.000 per aanspraak en maximaal euro 2.000.000 per verzekeringsjaar (met een eigen risico van euro 2.500 per aanspraak).

Neemt u contact met ons op voor informatie over onze diensten.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


BTW registratie (DE)

Registreren voor BTW in Duitsland.


BTW-registratie

In meer dan 40 landen


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers