Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Belastingfraude (AWR) en boeteprocedures

Belastingaanslagen kunnen hoge boetes met zich meebrengen. Verzuimboetes voor het niet of ontijdig indienen van de aangifte, of betalen van de belasting, zijn gemaximeerd tot Ä 5.514. Vergrijpboetes omdat de Belastingdienst stelt dat u opzettelijk uw aangifte niet of te laat heeft ingediend, door uw toedoen grof schuldig of opzettelijk de aanslag te laag is vastgesteld of dat u grof schuldig of opzettelijk de fiscus te weinig, geen dan wel te laat uw belasting heeft betaald, kunnen echter oplopen tot 100%-300% van het nagevorderde of geheven bedrag. Hiermee zijn dus aanzienlijke belangen gemoeid.


Pleitbaar standpunt

In Nederland wordt jaarlijks voor 200 miljoen aan fiscale boeten opgelegd. Een boeteprocedure wordt doorgaans gelijktijdig met de bezwaar- of beroepsprocedure gevoerd, maar kent zijn eigen regels en is verwant met het strafrecht, onder meer ten aanzien van de bewijsvoering en de verwijtbaarheid. Diepgaande kennis van zowel het fiscale recht als het strafrecht is cruciaal voor een optimaal verweer in boeteprocedures. Hierbij spelen onder meer vraagstukken over opzet, grove schuld, motivering, verjaring, inzage, bepaling van de hoogte van de boete, pleitbaar standpunt, afwezigheid van alle schuld. Er zijn mogelijkheden tot verweer die in de praktijk vaak niet worden benut. Neemt u contact op met onze boetespecialisten indien aan u een boete is opgelegd.


Deelnemersboetes

De mogelijkheden om een boete op te leggen zijn in de afgelopen jaren belangrijk uitgebreid. Er kan sprake zijn van verschillende deelnemingsvormen. Vergrijpboetes kunnen worden opgelegd aan medeplegers en feitelijk leidinggevers, maar ook aan doen plegers, uitlokkers of medeplichtigen. Adviseurs en accountants kunnen door hun werkzaamheden voor cliŽnten risico's lopen.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


Actueel
Companies Act 2006: Wijziging van het vennootschapsrecht.


Internationale zaken
Internationaal zaken doen en taxplanning