Uw vennootschap instandhouden nú slechts Ä 149 per jaar

Een jaar na de oprichting van de LTD, LLP of Holding dient de ondernemer, net zoals bij de BV, te voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen:

 • instandhouding geregistreerd kantooradres UK
 • deponering jaarstukken (accounts)
 • indiening confirmation statement
 • jaarbijdrage handelsregister Engeland
 • formeel verzoek vrijstelling UK Tax voor LTD
 • nulaangifte LLP


Corporate Housekeeping & Compliance Services

Wij leveren cliŽnten een service die ten doel heeft de ongestoorde instandhouding van uw handelsregistratie te bewaken en uw vennootschapsdossier in compliance te houden. Wij aanvaarden geen bestuursfuncties in vennootschappen en stellen ons adres of postadres niet ter beschikking. Wij leveren ook geen administratieve diensten. Wij beheren uw vennootschapsdossier langs geautomatiseerde en controleerbare procedures. Deponeringen (o.a. confirmation statement) worden door ons in bulk verwerkt en nemen ongeveer 4 - 8 weken in beslag. U kunt jaarlijks (op verzoek) een update ontvangen van de status van uw registratie. Het voordeel van een geautomatiseerde instandhouding is dat u ook voor andere procedures die uw vennootschap betreffen van onze services gebruik kunt maken, zoals het aanstellen en uitschrijven van bestuurders, wijzigen van de statutaire vennootschapsnaam, aandelenoverdracht, oprichting holdingstructuur, (legaliseren van) documenten, uitschrijving van de LTD. Bovendien krijgt u bij geautomatiseerde instandhouding 50% korting op de jaarlijkse bijdrage voor uw handelsregistratie. Accounts en confirmation statements kunnen met ingang van maart 2013 nog uitsluitend elektronisch worden ingediend door middel van geautoriseerde software.


Verleende diensten in het kader van de registratieservice BASIS:

 • jaarlijkse update van de handelsregistratie
 • opmaak en indiening confirmation statement
 • indiening pro forma jaarrekening
 • geregistreerd vestigingsadres voor 12 maanden
 • voldoen jaarbijdrage Engels handelsregister (£40)
 • Optioneel: zakelijke doorzendservice (vraag naar de voorwaarden)

> Lees meer over het deponeren van de jaarrekening van uw LTD
> Lees meer over het verzoek vrijstelling UK Tax


Bestellen :

 
Registratieservice BASIS
Ä
149,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht


CV als Rechtsvorm
Lees meer over de Commanditaire Vennootschap