Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Onze gedragscode

Wij hanteren een gedragscode voor medewerkers waarin een aantal gedragsregels en principes zijn vastgelegd. Van medewerkers wordt verwacht dat zij zich in hun werkzaamheden en in de omgang met cliënten en collega's houden aan bepaalde ethische principes die voortkomen uit onze gedeelde waarden. Deze leggen specifieke normen voor ons professioneel gedrag vast.


Onze waarden

  • Integriteit. Wij adviseren onze cliënten op een eerlijke en integere wijze
  • Kwaliteit. Wij adviseren en handelen binnen de letter en de geest van de toepasselijke wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving is het belangrijkste uitgangspunt voor onze advisering. Daarnaast betrekken wij de feiten en omstandigheden van het specifieke geval in onze advisering die transparantie als uitgangspunt heeft.
  • Deskundigheid. Wij bieden de noodzakelijke expertise voor de aan ons toevertrouwde opdracht. Medewerkers volgen verplichte postacademische opleidingen om zich verder te bekwamen in hun vakgebied
  • Vertrouwelijkheid. Wij respecteren de privacy van onze cliënten en committeren ons aan de wettelijke voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens. Informatie die u ons verstrekt wordt uitsluitend gebruikt om onze diensten aan u te kunnen verlenen
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij nemen onze maatschappelijke functie ter harte
  • Diversiteit. Wij behandelen cliënten en collega's met respect, waardigheid, en beleefdheid, ongeacht culturele afkomst, sexuele oriëntatie, sekse, religie of levensovertuiging
  • Innovatie. Wij zetten ons in voor kennisontwikkeling als een permanent lerende organisatie
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


BTW registratie (DE)

Registreren voor BTW in Duitsland.


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms