Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


LLC oprichten?

De Amerikaanse LLC geniet als betrekkelijk nieuwe rechtsvorm de afgelopen twee decennia een grote populariteit onder internationale ondernemingen en investeerders. De eerste LLC-wetgeving werd aangenomen in 1977 in de staat Wyoming en in 1997 kreeg de fiscale positie van de LLC nader vorm. Vanaf 2003 kan zij in alle Amerikaanse staten door één persoon worden opgericht.

Reden voor de populariteit is de grote flexibiliteit van inrichting, beperkte aansprakelijkheid in combinatie met fiscale transparantie, uitzonderlijk gunstige vennootschaps- en belastingwetgeving, en hoge mate van privacy. Als privacystructuur bij asset protection vindt de LLC binnen het internationale vennootschapsrecht bijzonder veel toepassing als houdster van belangrijke activa.


Kenmerken van de LLC

De LLC-wetgeving en rechtspraak in de Verenigde Staten is niet uniform. Iedere staat heeft zijn eigen wetgeving over de LLC. Daarbij gelden overeenkomsten maar ook belangrijke verschillen. De staat Delaware geldt als bekendste jurisdictie. Ook in verschillende andere staten gelden echter uitzonderlijk gunstige vennootschapswetgevingen. De LLC heeft zowel het karakter van een contractuele samenwerkingsvorm als corporatieve trekken. Zij kan bijvoorbeeld door één persoon worden opgericht. Zij kent geen in aandelen verdeeld kapitaal. De aansprakelijkheid voor verbintenissen van de LLC rust op de LLC en niet op haar leden ('members') of bestuurders ('managers'). De inrichting van de LLC wordt bepaald door de zogenaamde 'operating agreement'. Dit regelt de rechten en plichten van de bij de LLC betrokken personen zoals het lidmaatschap, de bestuursstructuur (members-managed of managers-managed), financiering, ontbinding. De operating agreement is doorgaans geen openbaar document. De LLC ontstaat door inschrijving in een openbaar register. Om de LLC te identificeren worden 'articles of association' ingeschreven. Deze zijn openbaar en bevatten een summiere opgave (o.m. naam LLC, vertegenwoordigingsbevoegde personen, zetel).


Regel het online in 10 minuten:

U kunt hier snel en eenvoudig uw LLC oprichten in 4 stappen inclusief:

 • 100% digitale aanvraag
 • Handelsnaamonderzoek
 • opmaak operating agreement
 • opmaak articles of association
 • Handelsregistratie binnen 48 uur
 • geen UBO registratie
 • lage oprichtingskosten
 • lage jaarlijkse instandhoudingskosten
 • voordeel van beperkte aansprakelijkheid
 • eenvoudige procedures bij wijzigingen
 • eenvoudige liquidatie bij staking
 • oprichtingsdocumenten in PDF en per post
 • geregistreerd kantooradres US

Bestellen :

 
LLC
1.850,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers