Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Eenmanszaak omzetten naar BV

Het inbrengen van een eenmanszaak of VOF in een BV komt veel voor in de praktijk. Meestal spelen hierbij de beperking van de aansprakelijkheid en fiscale motieven de belangrijkste rol.

Bij een eenmanszaak bent u als ondernemer ook met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, kan een schuldeiser zich verhalen op het vermogen van uw partner. Wat fiscaal voordeliger is, is vaak moeilijk te zeggen en is een kwestie van maatwerk. Een vast omslagpunt is er niet, en tarieven en vrijstellingen wijzigen jaarlijks.


Eenmanszaak of VOF omzetten naar BV

Een goede begeleiding door een accountant of fiscalist bij het omzetten van uw eenmanszaak of VOF in een BV is van doorslaggevend belang. Het omzetten van de eenmanszaak is niet eenvoudig en heeft zowel gevolgen voor de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting. Ook overdrachtsbelasting kan een rol spelen indien sprake is van vastgoed. Het oprichten van de BV moet altijd via de notaris. Er zijn verschillende manieren om uw eenmanszaak om te zetten met steeds andere fiscale gevolgen. Een van deze manieren is de geruisloze inbreng.


Geruisloze inbreng

Als de werkelijke waarde van de eenmanszaak aanzienlijk hoger is dan de fiscale boekwaarde, kan geruisloze omzetting wenselijk zijn. Belastingheffing over de stakingswinst kan hierdoor worden uitgesteld omdat de onderneming geacht wordt niet te zijn gestaakt (artikel 3.65 Wet IB). De eindbalans van de eenmanszaak vormt de beginbalans van de BV. De fiscale oudedagsreserve valt vrij maar kan worden ondergebracht in een lijfrente. Een inbrengakte van de notaris is vereist. Om de eenmanszaak per 1 januari om te zetten dient voor 1 oktober de intentie kenbaar te worden gemaakt aan de Belastingdienst middels een intentieverklaring (of door de akte van oprichting van de BV). Voor toepassing van de fiscale faciliteit moet een verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst. Bij inbreng in een holding-BV kan eventueel worden doorgeleverd aan een werkmaatschappij via de bedrijfsfusiefaciliteit (artikel 14 Wet Vpb) of fiscale eenheid (artikel 15 Wet Vpb).


Regel het online in 10 minuten:

 • Oprichting BV
 • Omzetting via inbreng procedure
 • Fiscale begeleiding
 • Notariële inbrengakte
 • Afstemmen inbreng met Belastingdienst
 • Binnen 5 werkdagen
 • 100% online aanvraag
 • Digitale identificatie
 • Concept oprichtingsakte binnen 24 uur
 • Teken online uw volmacht en personal data card
 • Direct contact met notaris
 • Alle notariële kosten inbegrepen
 • Inschrijving KvK
 • Uittreksel KvK


Bestellen :

 
Eenmanszaak omzetten
3.499,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen


BTW registratie (DE)

Registreren voor BTW in Duitsland.


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting