Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Algemene voorwaarden opstellen?

Het maken van algemene voorwaarden is maatwerk. Ieder bedrijf kent een eigen bedrijfsvoering. De algemene voorwaarden moeten daarop aansluiten. Recente arresten van de Hoge Raad maken dat u met veel aspecten rekening moet houden. Bij het opstellen van algemene voorwaarden moet rekening worden gehouden met de bijzonderheden van de eigen bedrijfsvoering, de aard van de wederpartij, bijvoorbeeld een consument of bedrijf, en de aard van de overeenkomst, waarop dwingende regels van toepassing kunnen zijn.

Het wettelijk kader van afdeling 6.5.3 BW en de Europese richtlijnen die aan de invulling daarvan ten grondslag liggen, zoals de Richtlijnen oneerlijke bedingen in consumentenzaken, inzake elektronische handel, de Dienstenrichtlijn, en de Richtlijn e-commerce, zijn niet eenvoudig en staan soms zelfs op gespannen voet met elkaar. Binnen deze belangrijkste begrenzingen bestaat contractuele bewegingsvrijheid. Een kernbepaling van de algemene voorwaarden is de exoneratieclausule waarmee uw aansprakelijkheid jegens de wederpartij, op welke rechtsgronden dan ook, kan worden beperkt.


Ter hand stellen algemene voorwaarden

Voor de toepasselijkheid van uw inkoopvoorwaarden of verkoopvoorwaarden op de overeenkomst met uw klant of leverancier dienen de juiste regels in acht te worden genomen. Deze regels zijn complex. Bij zogenaamde One-to-Many communicatie op een website moet bijvoorbeeld gekeken worden naar de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Over de aanvaarding door de wederpartij van de algemene voorwaarden, en over de inhoud en reikwijdte van de informatieplicht van de gebruiker van de algemene voorwaarden, bestaat veel onduidelijkheid, wordt in de juridische literatuur soms verschillend gedacht, en vaak gaat dit mis in de praktijk waardoor uw algemene voorwaarden niet van toepassing zijn geworden of waardoor u er in de gegeven omstandigheden geen beroep op kunt doen. Dit kan leiden tot aanzienlijke aansprakelijkheidsrisico's.


Webshop of internationale omgeving

Het onderwerp algemene voorwaarden kent vele facetten, en een vaak verschillende beoordeling in de rechtspraak, waardoor goede advisering over de inhoud en het gebruik van de voorwaarden die goed aansluiten op de economische praktijk van de betreffende onderneming, bijvoorbeeld in een digitale omgeving, van essentieel belang kan zijn, om de doelstellingen, zoals het beperken van aansprakelijkheid te kunnen behalen. In een internationale omgeving wordt de inhoud van de algemene voorwaarden op drie niveaus beoordeeld, het niveau van de Brussel I-Verordening, de Rome I-Verordening, en het Weens Koopverdrag.


Hiermee kunnen wij u helpen

Wij stellen dagelijks algemene voorwaarden op voor cliënten en kunnen u tevens adviseren om deze op de juiste wijze te implementeren in uw bedrijfsvoering. U kunt dit hieronder online bestellen tegen een vaste prijs.


Start uw aanvraag:

  • door senior contractenrechtspecialist
  • set algemene voorwaarden
  • op maat voor uw bedrijfsvoering
  • B2B of B2C
  • juridisch up to date
  • wij besteden 2 - 3 uur aan uw algemene voorwaarden
  • advies bij de implementatie
  • gereduceerd tarief
  • inclusief deponeren KvK
  • binnen 3 werkdagen


Bestellen :

 
Algemene voorwaarden
450,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


BTW-registratie CH

Registreren voor BTW in Zwitserland.


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen