Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Belastingfraude (AWR)

In artikel 68 en 69 van de AWR (Algemene wet inzake rijksbelastingen) worden de delicten omschreven die kwalificeren als belastingfraude. Het gaat daarbij om het (opzettelijk) niet, niet geheel of niet tijdig voldoen aan fiscale verplichtingen, zoals de belastingaangifte, de inlichtingenplicht, en de administratie- en bewaarplicht.


Pleitbaar standpunt

Een belangrijk verweer bij door de inspecteur gestelde belastingfraude is het pleitbaar standpunt. Ook kan zich samenloop en problematiek voordoen met een strafzaak. Neemt u contact met ons op voor informatie over uw mogelijkheden en beoordeling van uw casuspositie.

offerte_button_153_01

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


BTW-nummers checken

VerifiŽer online de geldigheid van BTW-nummers


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht