Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Contracten opstellen en controleren

Nederland is een import- en exportland dat wereldwijd producten en diensten inkoopt, distribueert en verkoopt via diverse verkoopkanalen zoals bijvoorbeeld agentuur, distributie of joint venture. Bij dergelijke internationale handelstransacties komen veel juridische en fiscale vraagstukken aan de orde bij het onderhandelen, beoordelen en opstellen van contracten. Wij behandelen deze vraagstukken dagelijks.

Gaat u een samenwerking aan met een buitenlandse partner? Heeft u hulp nodig bij het opzetten en structureren van een distributiesysteem? Heeft u vragen over het beëindigen van een duurovereenkomst? Wilt u een internationale agentuurovereenkomst of distributieovereenkomst laten beoordelen? Een aandeelhoudersovereenkomst laten opstellen? Of Algemene Voorwaarden? Neem dan contact op met ons Commercial Contracting team en leg uw situatie vrijblijvend aan ons voor.


Beoordelen van uw (internationale) contract

Loop geen onnodige risico's en laat uw contracten opstellen of beoordelen ('Document Check') door onze specialisten. De kosten hiervoor zijn vaak een fractie van de schade die geleden kan worden indien de overeenkomst voor u nadelig is, hiaten vertoont, niet adequaat is gekwalificeerd waardoor andere wetsbepalingen op de overeenkomst van toepassing zijn, anders uitgelegd wordt dan u voor ogen stond, geen rekening houdt met internationale verdragen zoals het Weens Koopverdrag of het Verdrag van New York, in strijd is met het (Europese) recht, of om andere redenen niet voldoet. Bij internationale handelstransacties dient tevens rekening te worden gehouden met fiscale aspecten, voor het vermijden van dubbele belastingen en fiscale optimalisering van de te vervoeren goederen. Hierbij dient o.m. aandacht te worden besteed aan transfer pricing, vaste inrichting (PE), allocatie van winst, import- en exportbelasting en btw.


Naar Nederlands of Engels recht?

De prioriteit van ons Commercial Contracting team ligt bij het opstellen van duidelijke en afdwingbare commerciële contracten en gedegen advies over de juridische vragen die u tegenkomt. Dit kan zowel naar Nederlands recht als naar Engels recht dat in internationale verhoudingen vaak toepasselijk is op de overeenkomst op grond van rechtskeuze. Ook Europees recht en de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie kan van invloed zijn op te maken keuzes. In onze praktijk ligt de nadruk op het onderhandelen, opstellen en beoordelen van internationale contracten. Voor onze cliënten in sectoren als automotive, agrifood, internationale handel, industrie, chemicaliën, e-commerce en IT beoordelen wij dagelijks de volgende (internationale) overeenkomsten:

 • joint venture agreements
 • aandeelhoudersovereenkomst (SHA)
 • algemene voorwaarden
 • samenwerkingsovereenkomst
 • koopovereenkomst
 • distributieovereenkomst
 • agentuur
 • R&D contract
 • licentieovereenkomst
 • vaststellingsovereenkomst
 • share purchase agreement


Start uw Document Check:

Laat uw (concept) overeenkomst beoordelen en ontvang een gedegen advies:

 • Check op wetgeving en rechtspraak
 • Check op internationale verdragen
 • Check op verdeling van risico's tussen partijen
 • Inzicht in juridische valkuilen en leemten
 • Door een Senior Contractenrechtspecialist
 • Contracten in de Nederlandse en Engelse taal
 • Naar Nederlands of Engels recht
 • Beoordeling van uw rechtspositie bij conflicten
 • Advies voor allocatie van risico's en aansprakelijkheidsbeperking
 • Levertijd: 3 - 7 werkdagen

offertebutton_255

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


BTW-registratie CH

Registreren voor BTW in Zwitserland.


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen


BTW-registratie

In meer dan 40 landen


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister