Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Distributieovereenkomst

Een distributieovereenkomst is iedere overeenkomst tussen een leverancier en een afnemer die de producten weer aan een ander verkoopt. Door de distributieovereenkomst verkrijgt de distributeur het recht om een product of dienst voor eigen rekening en in eigen naam in een bepaald gebied te verkopen aan zijn eigen klanten.

De distributeur bepaalt zelf zijn verkoopprijs. Voordelen voor de leverancier zijn dat de distributeur de lokale markt vaak beter kent, risico's van tegenvallende verkopen kunnen worden gespreid, personeelskosten voor rekening van de distributeur komen, minder voorraden hoeven te worden aangehouden, en op verkoopkosten en klantenservice kan worden bespaard. In de meeste gevallen is de distributieovereenkomst een raamovereenkomst, in het kader waarvan koopovereenkomsten worden gesloten voor de levering van de producten.


Internationaal distributiesysteem

In de meeste rechtsstelsels wordt de distributieovereenkomst niet benoemd in de wet. Partijen bij de internationale distributieovereenkomst dienen hun afspraken dus zorgvuldig te bepalen in de overeenkomst. Aandacht zal moeten worden besteed aan EU Richtlijnen, maar tevens aan compliance met het nationale (mededingings-)recht van landen waar beschermende regelgeving geldt voor distributeurs, productaansprakelijkheid, situaties waarin zowel sprake is van distributie en agentuur, rechts- en forumkeuze (nationale rechter of juist arbitrage?), afstemming van algemene voorwaarden en met de distributie samenhangende koopovereenkomsten, internationale verdragen.


Hiermee kunnen wij u helpen

Wij hebben veel ervaring met het onderhandelen over en het opstellen van internationale distributieovereenkomsten, het mededingingsrecht in verschillende landen, het internationale kooprecht, en kunnen tevens adviseren over het opzeggen van de overeenkomst.

offertebutton_255


Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


BTW-registratie CH

Registreren voor BTW in Zwitserland.


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht


Joint Venture

Samenwerking goed regelen