Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Commerciële Contracten

Onze focus richt zich op de nationale en internationale verkoop van goederen en diensten. Wij kunnen u adviseren over het structureren van uw internationale handelstransacties via een agentuurovereenkomst of distributieovereenkomst, of via een joint venture. Wij beschikken over bijzondere expertise voor het beŽindigen van samenwerkingsovereenkomsten, conflicten met klant of leverancier, en aandeelhoudersgeschillen.


Engels recht in internationale contracten

Onze Praktijkgroep Contractenrecht heeft veel ervaring met het opstellen van en adviseren over internationale commerciŽle contracten. De contractspraktijk kent vaak een internationale dimensie. Daarbij geldt dat internationale regelgeving van toepassing kan zijn, zoals het Weens Koopverdrag of bijvoorbeeld vervoersverdragen zoals het CMR. Omdat in internationale overeenkomsten vaak gekozen wordt voor de toepasselijkheid van het Engelse recht (contractsvrijheid en rechtszekerheid), en in de internationale contractspraktijk veel aan Anglo-Amerikaanse contracten ontleende bedingen ('entire agreement clause', 'warranties and representations', etc.) en begrippen worden gebruikt, beschikken wij over bijzondere expertise op het gebied van het Engelse en Anglo-Amerikaanse contractenrecht. In onze advisering houden wij ook rekening met fiscale aspecten zoals het voorkomen van dubbele belasting, transfer pricing en btw voor de meest efficiŽnte strategie. Bij geschillen treden wij geregeld op in (internationale) arbitrageprocedures bij de Court of Arbitration van de International Chamber of Commerce (ICC) en de London Court of International Arbitration (LCIA).


Hiermee kunnen wij u helpen

Wij behandelen o.a. de volgende onderwerpen en contracten:

 • BeŽindiging duurovereenkomsten
 • Conflict met klant of leverancier
 • Aandeelhoudersgeschil
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Geheimhouding (NDA)
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Service Level Agreement (SLA)
 • Overeenkomst van opdracht
 • Letter of intent (LOI)
 • Distributieovereenkomst
 • Agentuurovereenkomst
 • Joint Venture
 • Algemene Voorwaarden (B2B en B2C)
 • Franchise
 • Outsourcing
 • Internationale koopovereenkomst
 • Licentieovereenkomst

offerte_button_153_01


Voorbeelden van recent werk:

 • Opstellen en beoordelen van NDAís voor een petrochemisch bedrijf
 • Opstellen algemene voorwaarden voor een stichting
 • Adviseren over een licentieovereenkomst
 • Arbitrageprocedure over afgebroken onderhandelingen
 • Second opinion over een supply agreement in de energiesector
 • Adviseren over de implementatie van een joint venture
 • Beoordelen letter of intent voor een internationaal bedrijf
 • Draften van een sourcingcontract voor een logistiek bedrijf

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen