Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Advies bij Herstructurering

Onze Praktijkgroep (Her)Structurering kan u ondersteunen bij aanpassing van de juridische structuur van uw internationale onderneming (BV, LTD, LLC, GmbH, etc), bedrijfsopvolging en bij joint ventures. Onze kennis over de operationele, financiŽle, juridische en fiscale gevolgen van (internationale) herstructureringen en overnames dragen bij aan een optimale implementatie. Wij worden ingeschakeld bij aandelenfusie, bedrijfsfusie, juridische splitsing en juridische fusie. Herstructureren is vaak maatwerk waarbij de juiste keuzes gemaakt moeten worden om bijvoorbeeld het recht op investeringsaftrek of de mogelijkheden tot verliesverrekening te behouden. De verschillende herstructureringsfaciliteiten hebben hun eigen voor- en nadelen. Bij complexe herstructureringen en opvolgende transacties moet bovendien worden opgelet dat een eerdere schakel in de keten dan nog wel aan de voorwaarden voldoet voor toepassing van een bepaalde fusievorm of dat een ander instrument moet worden gekozen. Er dient bij een adequate herstructurering oog te zijn voor de fiscaliteit, eenvoud in de uitvoering en het resultaat, en flexibiliteit. Wij kunnen u adviseren bij het uitvoeren van een herstructurering en het optimaliseren van uw fiscale positie. Neemt u contact met ons op indien u uw situatie wenst voor te leggen.


Hiermee kunnen wij u helpen

 • (Her)Structurering binnenlandse en buitenlandse entiteiten
 • Structurering personenvennootschappen
 • Grensoverschrijdende fusie
 • Joint Venture
 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Vereenvoudiging groepsstructuur
 • Kapitaalvermindering of -vermeerdering
 • Liquidatie vennootschappen
 • Herstructureren voorafgaand aan overname
 • Onderhandelen en opstellen transactiedocumenten
 • Due diligence-onderzoek
 • Post-deal implementatie

offerte_button_153_01


Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms