x Bezwaar tegen WOZ waarde
Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Bezwaar tegen WOZ-waarde en OZB?

De jaarlijkse WOZ-beschikkingen, de bodemwaarde van gebouwen, en aanslagen Onroerendezaakbelasting (OZB) en Waterschapsbelastingen, leiden tot veel discussies over de vaststelling van de WOZ-waarde op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

Verschillen van mening over de WOZ-waarde kunnen bijvoorbeeld ontstaan wanneer de geschatte levensduur van een object bijna is verstreken, of over de vaststelling van de WOZ-waarde van een horecazaak die als gevolg van de pandemie veel minder bezoekers heeft getrokken. Door het omzetverlies daalt de economische waarde van het vastgoed. Een te hoge WOZ-waarde kan leiden tot een te hoge belastingheffing of beperking voor het afschrijven op gebouwen.


Verlaging van de WOZ-waarde

Om een belastingbesparing te realiseren door een verlaging van de WOZ-waarde kunt u bij de gemeente in bezwaar gaan. Wij beschikken over veel ervaring met WOZ-procedures en de bewijslastverdeling, kunnen u van dienst zijn bij de beoordeling of in uw geval een besparing mogelijk is, en het bezwaar voor u indienen. Wij controleren en verlagen voor u de WOZ-waarde en aanverwante belastingen.


Hiermee kunnen wij u helpen

Onze fiscalisten adviseren u graag over de WOZ-waarde. Voor een beoordeling van uw situatie dient binnen zes weken na dagtekening van uw aanslag of beschikking een bezwaarschrift te worden ingediend bij de gemeente. Wij kunnen dit voor u doen. Neemt u contact met ons op om te informeren naar uw mogelijkheden.

maakeenafspraakpijl_255


Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister