Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Bezwaar tegen WOZ-waarde en OZB?

De jaarlijkse WOZ-beschikkingen, de bodemwaarde van gebouwen, en aanslagen Onroerendezaakbelasting (OZB) en Waterschapsbelastingen, leiden tot veel discussies over de vaststelling van de WOZ-waarde op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

Verschillen van mening over de WOZ-waarde kunnen bijvoorbeeld ontstaan wanneer de geschatte levensduur van een object bijna is verstreken, of over de vaststelling van de WOZ-waarde van een horecazaak die als gevolg van de pandemie veel minder bezoekers heeft getrokken. Door het omzetverlies daalt de economische waarde van het vastgoed. Een te hoge WOZ-waarde kan leiden tot een te hoge belastingheffing of beperking voor het afschrijven op gebouwen.


Verlaging van de WOZ-waarde

Om een belastingbesparing te realiseren door een verlaging van de WOZ-waarde kunt u bij de gemeente in bezwaar gaan. Wij beschikken over veel ervaring met WOZ-procedures en de bewijslastverdeling, kunnen u van dienst zijn bij de beoordeling of in uw geval een besparing mogelijk is, en het bezwaar voor u indienen. Wij controleren en verlagen voor u de WOZ-waarde en aanverwante belastingen.


Hiermee kunnen wij u helpen

Onze fiscalisten adviseren u graag over de WOZ-waarde. Voor een beoordeling van uw situatie dient binnen zes weken na dagtekening van uw aanslag of beschikking een bezwaarschrift te worden ingediend bij de gemeente. Wij kunnen dit voor u doen. Neemt u contact met ons op om te informeren naar uw mogelijkheden.

maakeenafspraakpijl_255


Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


BTW registratie (DE)
Registreren voor BTW in Duitsland.
Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen