Uitgeschreven uit het handelsregister in Engeland?

De ondernemer die in Engeland is uitgeschreven met zijn vennootschap, en in Nederland zijn inschrijving bij de KvK vervolgt neemt daarmee grote (aansprakelijkheids-)risico's. Indien uw vennootschap ambtshalve is uitgeschreven door de Engelse kamer van koophandel, omdat formaliteiten niet zijn verricht, bestaat sinds 1 oktober 2009 de mogelijkheid tot restauratie van de registratie via een administratieve procedure. Ná de restauratie van de registratie wordt de vennootschap gedurende de gehele periode dat zij was uitgeschreven, geacht ingeschreven te zijn geweest. De restauratie heeft dus terugwerkende kracht.

Voorwaarden voor de herinschrijving zijn:

 • aanvraag kan uitsluitend worden gedaan door de directeur of aandeelhouder
 • aanvraag binnen 6 jaar na de uitschrijving
 • op het moment van uitschrijving was de vennootschap actief
 • indienen uitstaande annual returns en accounts
 • voldoen uitstaande jaarbijdragen
 • voldoen openstaande boetes
 • verkrijgen BV Waiver letter van de Treasury Solicitor
 • voldoen van de fees voor restauratie


Procedure voor herinschrijving met terugwerkende kracht

Wij kunnen de gehele procedure voor het restaureren van uw registratie voor u uitvoeren, inclusief:

 • opmaken van de aanvraag
 • opmaken en indienen accounts
 • opmaken en indienen confirmation statements
 • aanvragen Bona Vacantia Waiver letter
 • BV Waiver letter fees £ 69
 • fees voor restauratie
 • Registratieservice PLUS (t.w.v. € 275 exclusief BTW)

Niet inbegrepen zijn eventuele openstaande boetes. De procedure neemt gemiddeld 4 tot 6 weken in beslag.


Bestellen :

 
Restauratie handelsregistratie
899,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


CV als Rechtsvorm
Lees meer over de Commanditaire Vennootschap

Actueel
Companies Act 2006: Wijziging van het vennootschapsrecht.


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms