x Joint Venture
Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Internationale Joint Venture oprichten?

Wanneer twee ondernemingen voor bepaalde of onbepaalde tijd gaan samenwerken, bijvoorbeeld aanbieders in de zorg, bij een bouw- of infrastructuurproject, of bij grensoverschrijdende activiteiten, kunnen zij kiezen voor een contractuele of corporate joint venture (JV).

Kapitaal en know-how worden door partijen gedeeld op grond van overeenkomst, of worden ingebracht in een personenvennootschap of rechtspersoon op basis van gedeeld risico, om een nieuw product op de markt te brengen, of om een buitenlandse markt te betreden. Wij kunnen u hierover adviseren.

bel-direct


Voordelen en nadelen

Organisaties gaan joint ventures aan voor het verkrijgen, aanleren en overdragen van kennis en technologie, om schaalvoordelen te bereiken, een verhoogde concurrentiekracht, om risico's te spreiden, toegang tot distributiekanalen of buitenlandse markten te verkrijgen, en voor kostenreductie. Nadelen van een joint venture relatie zijn een verscheidenheid aan doelen, procedures en sociale normen, de mogelijke cultuurafstand tussen thuisland en gastland, vroegtijdige ontbinding door opportunisme, gebrek aan toewijding en het hebben van een eigen agenda. Ook kunnen zich fiscale uitdagingen voordoen bij de inrichting van de joint venture.


Fiscale en juridische complexiteit

De complexiteit van de joint venture overeenkomst komt o.a. tot uiting in vaak moeizame onderhandelingen over de zeggenschap en de verdeling van eigendom, en kent doorgaans een uitgebreide regeling voor het intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht, conflictsituaties, vroegtijdige ontbinding, Force Majeure. Wij adviseren grote en middelgrote ondernemingen o.a. over belangrijke key issues zoals: oprichting, documentatie, kapitaalstructuur, invloed van de liquidatieverliesregeling op de zeggenschapsverhouding, minderheidsbelangen, uitstoting, bestuur, aansprakelijkheid, rechtskeuze, forumkeuze, due diligence, en over contractuele mechanismen die deadlock situaties voorkomen of oplossen, en doordachte uitstapmogelijkheden die het best passen bij onze cliënten.


Contract controleren of opstellen?

Wij kunnen u als JV specialisten bijstaan bij de onderhandeling, opstelling en beoordeling van uw (internationale) joint venture overeenkomst of aandeelhoudersovereenkomst. Dat begint doorgaans met het draften van voorovereenkomsten zoals een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) en Letter of Intent (LoI). Op het gebied van Angelsaksische rechtsystemen, zoals het Engelse en Amerikaanse recht, waarbij door de rechtskeuze grote risico's kunnen ontstaan, is bijzondere expertise aanwezig. In onze praktijk worden wij in het bijzonder betrokken bij de beoordeling en opstelling van internationale Joint Venture overeenkomsten, bij samenwerkingen tussen Nederlandse ondernemingen en ondernemingen uit Azië, Engeland, Afrika, en (Latijns-)Amerika.

offertebutton_255

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting