Distributieovereenkomst

Een distributieovereenkomst is een overeenkomst tussen een distributeur of wederverkoper en een  leverancier. Door de distributieovereenkomst verkrijgt de distributeur het recht om een product of dienst voor eigen rekening en in eigen naam in een bepaald gebied te verkopen aan zijn eigen klanten. De distributeur bepaalt zelf zijn verkoopprijs. Voordelen voor de leverancier zijn dat de distributeur de lokale markt vaak beter kent, risico's van tegenvallende verkopen kunnen worden gespreid, personeelskosten voor rekening van de distributeur komen, minder voorraden hoeven te worden aangehouden, en op verkoopkosten en klantenservice kan worden bespaard. In de meeste gevallen is de distributieovereenkomst een raamovereenkomst, in het kader waarvan koopovereenkomsten worden gesloten voor de levering van de producten.


Internationaal distributiesysteem

In de meeste rechtsstelsels wordt de distributieovereenkomst niet benoemd in de wet. Partijen bij de internationale distributieovereenkomst dienen hun afspraken dus zorgvuldig te bepalen in de overeenkomst. Aandacht zal moeten worden besteed aan EU Richtlijnen, maar tevens aan compliance met het nationale (mededingings-)recht van landen waar beschermende regelgeving geldt voor distributeurs, productaansprakelijkheid, situaties waarin zowel sprake is van distributie en agentuur, rechts- en forumkeuze (nationale rechter of juist arbitrage?), afstemming van algemene voorwaarden en met de distributie samenhangende koopovereenkomsten, internationale verdragen.

Wij hebben veel ervaring met het onderhandelen over en het opstellen van internationale distributieovereenkomsten, het mededingingsrecht in verschillende landen, het internationale kooprecht, en kunnen tevens adviseren over het opzeggen van de overeenkomst.

 


Bestellen :

 
Distributieovereenkomst
Ä
1.799,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


Aandeelhouderscontract
Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen

Actueel
Companies Act 2006: Wijziging van het vennootschapsrecht.