Transfer Pricing Advisory en Compliance

Wij bieden adviesdiensten aan op het gebied van Transfer Pricing (TP) en compliance (sinds 2002 Artikel 8b Wet op de vennootschapsbelasting 1969). In onze advisering geven wij o.m. uitsluitsel over de toepassing van de juiste transfer pricing methode ('at arm's length', o.a. Comparable Uncontrollable Price (CUP), Cost plus en Mark up methode) en de bepaling van de interne verrekenprijzen bij distributie, productie, R&D, financiering en management activiteiten. Wij maken functionele (onderbouwing van de verrekenprijs door daadwerkelijk uitgevoerde functies en risicoís) en financiŽle analyses om de gehanteerde verrekenprijzen te onderbouwen, en kunnen de verrekenprijzen afstemmen met de fiscus (APA). Op basis van onze analyses kunnen wij u adviseren over de internationale (her-)structurering van uw onderneming om functies en risico's te verplaatsen binnen de groep om de effectieve belastingdruk en kosten te verlagen. Ook dienen onze analyses als basis voor compliance met lokale wetgeving (o.a. documentatieverplichting, beperken boetes en audits). U kunt hieronder online een Royalty Benchmarking Study bestellen ter onderbouwing van de door u gehanteerde prijzen bij royalties voor transacties tussen verbonden vennootschappen voor handelsmerken en octrooien. Neemt u contact met ons op voor Benchmarking Studies in andere situaties.


Benchmarking Study

Onze Transfer Pricing Group opereert in de top van de markt waar het gaat om het ontwerpen, documenteren, en implementeren van transacties tussen verbonden vennootschappen. Wij worden ingeschakeld bij de aankondiging van een audit - er is dan vaak nog 6 weken de tijd om de nodige documenten te verstrekken - en compliance onderzoeken door middelgrote tot grote ondernemingen. Wij kunnen zorg dragen voor de nodige uitgebreide documentatie in de vorm van managementovereenkomsten, leningsovereenkomsten, Service Level Agreements, distributie- en agentuurovereenkomsten, en zorg dragen voor innerlijke consistentie met de documentatie van de gelieerde ondernemingen. Door onze multidisciplinaire benadering, bedrijfseconomisch, juridisch, en fiscaal, bieden wij meerwaarde.


Transfer Pricing Specialisten

Wij fungeren als adviseur op het gebied van Transfer Pricing Compliance en Audit Management. Tot onze cliŽnten behoren CFO's, advocaten-, belastingadvies-, en accountantskantoren, en internationale ondernemingen. Onze in-house researchers beschikken over jarenlange ervaring in het rechtsvergelijkend onderzoek en Internationaal Belastingrecht (o.a. Grotius Academie, Kingís College London, Queen Mary University of London, International Bureau of Fiscal Documentation), en worden ondersteund door lokale correspondenten. Wij kunnen uw eenvoudige en complexe Transfer Pricing vraagstukken snel en adequaat beantwoorden en besteden daarbij o.m. aandacht aan belangrijke nieuwe jurisprudentie.


Werkwijze Transfer Pricing vraagstukken

U kunt uw adviesaanvraag vrijblijvend aan ons voorleggen, en daarbij uw casuspositie en vraag helder beschrijven. Uw informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Op onze website kunnen uw gegevens via een SSL beveiligde verbinding worden verzonden. U ontvangt een vrijblijvende kostenopgave.


Analyse en rapportage

Na onderzoek van de relevante feiten van uw onderneming en vergelijking met onafhankelijke derden verstrekken wij u onze analyse en advies in de vorm van een rapportage. Het benchmarking rapport is een belangrijk onderdeel van uw Transfer Pricing documentatie.

Leg uw vragen over Transfer Pricing vrijblijvend aan ons voor om een prijsindicatie te vernemen of neem telefonisch contact op met onze Transfer Pricing Group: Tel: 070 800 2054

offerte_button_153_01


Bestellen :

 
Royalty Benchmarking Studie
Ä
2.499,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Aandeelhouderscontract
Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen

Geruisloze inbreng
Van eenmanszaak of VOF naar BV of LTD

Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?