Jaarlijkse bevestiging van geregistreerde gegevens

Jaarlijks dient een zogenaamd confirmation statement (annual return) te worden ingediend bij het Engelse handelsregister: een periodieke bevestiging dan wel correctie van de in het handelsregister geregistreerde gegevens. Bij de indiening dient tevens de jaarlijkse bijdrage te worden voldaan aan de Engelse kamer. Wij dienen automatisch het confirmation statement in voor cliŽnten die gebruik maken van onze registratieservice. Het confirmation statement, in papieren of gedigitaliseerde vorm, bevat een opgave van geregistreerde gegevens: statutaire naam, registratienummer, vestigingsadres, bestuurders. Iedere 3 jaar dient tevens een volledige lijst van aandeelhouders te worden overlegd, die de namen van de aandeelhouders, en het aantal en soort aandelen dat zij bezitten, weergeeft. U kunt de opmaake en indiening van het confirmation statement hieronder online bestellen.


Gevolgen te late indiening

Het niet (tijdig) voldoen aan de indiening van het confirmation statement kan op termijn uitschrijving uit het handelsregister tot gevolg hebben. Deze ambtshalve uitschrijving zal vaak na 3 - 6 maanden plaatsvinden. Uitschrijving kan gevolgen hebben voor uw aansprakelijkheid en de activa van uw onderneming. Het restaureren van de registratie na een dergelijke uitschrijving geschiedt bij rechterlijk vonnis en is een zeer kostbare procedure. Sinds 1 oktober 2009 kan tevens, onder bepaalde voorwaarden, gebruik worden gemaakt van een buitengerechtelijke administratieve procedure.


Bestellen :

 
Confirmation statement
Ä
79,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


CV als Rechtsvorm
Lees meer over de Commanditaire Vennootschap

Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms