Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Jaarlijkse bevestiging van geregistreerde gegevens

Jaarlijks dient een zogenaamd confirmation statement (annual return) te worden ingediend bij het Engelse handelsregister: een periodieke bevestiging dan wel correctie van de in het handelsregister geregistreerde gegevens. Bij de indiening dient tevens de jaarlijkse bijdrage te worden voldaan aan de Engelse kamer. Wij dienen automatisch het confirmation statement in voor cliŽnten die gebruik maken van onze registratieservice. Het confirmation statement, in papieren of gedigitaliseerde vorm, bevat een opgave van geregistreerde gegevens: statutaire naam, registratienummer, vestigingsadres, bestuurders. Iedere 3 jaar dient tevens een volledige lijst van aandeelhouders te worden overlegd, die de namen van de aandeelhouders, en het aantal en soort aandelen dat zij bezitten, weergeeft. U kunt de opmaake en indiening van het confirmation statement hieronder online bestellen.


Gevolgen te late indiening

Het niet (tijdig) voldoen aan de indiening van het confirmation statement kan op termijn uitschrijving uit het handelsregister tot gevolg hebben. Deze ambtshalve uitschrijving zal vaak na 3 - 6 maanden plaatsvinden. Uitschrijving kan gevolgen hebben voor uw aansprakelijkheid en de activa van uw onderneming. Het restaureren van de registratie na een dergelijke uitschrijving geschiedt bij rechterlijk vonnis en is een zeer kostbare procedure. Sinds 1 oktober 2009 kan tevens, onder bepaalde voorwaarden, gebruik worden gemaakt van een buitengerechtelijke administratieve procedure.


Bestellen :

 
Confirmation statement
Ä
99,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


BTW-nummers checken

VerifiŽer online de geldigheid van BTW-nummers


Internationale zaken

Internationaal zaken doen en taxplanning


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht