x Aandeelhoudersgeschillen
Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Geschillen tussen Aandeelhouders

Aandeelhouders van een BV besluiten in de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) over belangrijke zaken die de vennootschap aangaan. Doorgaans wordt het bestuur benoemd door de aandeelhouders en beslissen zij over de verdeling van de winst en de uitgifte van nieuwe aandelen. Binnen het bedrijf hebben de aandeelhouders de hoogste macht. De positie van minderheidsaandeelhouders is vaak precair.


Aandeelhoudersgeschillen en Arbitrage

Bij geschillen tussen aandeelhouders staat vaak veel op het spel, voor de aandeelhouders, voor de vennootschap en voor de onderneming. Bij aandeelhoudersgeschillen kan sprake zijn van een deadlock in de besluitvorming. Ook het bezwaar van een minderheidsaandeelhouder tegen het gevoerde beleid kan leiden tot onenigheid, of staan partijen tegenover elkaar omdat zij vinden dat zij meer bijdragen aan het resultaat dan de ander. Veel zakelijke conflicten vinden grond in een gebrek aan erkenning en waardering. Zakelijke belangen en emoties vormen onderdeel van het conflict. Niet zelden zal het belang van de vennootschap geschaad worden omdat een meerderheidsaandeelhouder zijn eigen belang wil dienen. In de statuten en aandeelhoudersovereenkomst hebben partijen vaak onvoldoende voorzieningen getroffen waardoor onduidelijkheid bestaat over de verwachtingen die men mag hebben en verdeling van de bevoegdheden. Wanneer het belang van de onderneming of van de minderheidsaandeelhouder in het geding is, is vaak onmiddellijke actie vereist.


Uitkoop van een aandeelhouder

In veel situaties zullen meerderheidsaandeelhouders een 100% belang in de onderneming nastreven, of is sprake van een minderheidsaandeelhouder die zich niet meer kan verenigen met de gedragingen of besluitvorming van de meerderheidsaandeelhouder. Voor deze situaties geldt een wettelijke uitkoopregeling, dan wel zijn voorzieningen in de statuten en aandeelhoudersovereenkomst opgenomen. In de praktijk zal doorgaans worden nagegaan of in onderling overleg tot uitkoop van de minderheidsaandeelhouder kan worden gekomen.


Hiermee kunnen wij u helpen

De ondernemingsrecht juristen van INCVRIA hebben jarenlange ervaring met aandeelhoudersgeschillen, in het bijzonder waarbij gekozen is voor arbitrage in de aandeelhoudersovereenkomst als wijze voor het beslechten van geschillen. Wij treden op voor zowel meerderheidsaandeelhouders als minderheidsaandeelhouders in zaken en procedures waarin aandeelhouders zich niet langer aan de aandeelhoudersovereenkomst houden. Wij beoordelen de onderliggende aandeelhoudersovereenkomsten, statuten, en andere juridische documenten, en kunnen u adviseren over de beste strategie, zo nodig in rechte. Medewerkers van de Sectie Ondernemingsrecht volgen verplicht de Grotius specialisatieopleidingen Vennootschapsrecht en Contractenrecht. Bent u betrokken bij een aandeelhoudersgeschil? Neemt u dan direct contact met ons op.

maakeenafspraakpijl_255


Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur