Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Strategische begeleiding bij fiscale geschillen

De specialisten van INCVRIA voeren een fiscale procespraktijk bij nationale en Europese rechters en behandelen belastingcontroles, bezwaar- en beroepsprocedures tegen belastingaanslagen en boeten, cassatie, invordering en aansprakelijkstellingen. Neemt u contact met ons op indien u bij een belastinggeschil ondersteuning wenst bij de procesvoering of een cassatieadvies wilt aanvragen. Wij treden zowel op voor particulieren als voor bedrijven. Volgens een recent onderzoek wordt de belastingplichtige in 36 procent van de gevoerde procedures in het gelijk gesteld. Onze specialistische kennis en vaardigheden ten aanzien van bewijslastverdeling, materiedeskundigheid en formeel belastingrecht kunnen in uw zaak de doorslag geven.


Belastingfraude (AWR) en cassatieprocedures

Door onze multidisciplinaire benadering bij kwalificatievraagstukken en diepgaande kennis van het formele belastingrecht, bieden wij in complexe rechtssituaties een meerwaarde en belangrijk procesrechtelijk voordeel. Wij kunnen uw zaak vanuit verschillende disciplines benaderen en worden met name ingeschakeld in zaken van belastingfraude (AWR) en cassatieprocedures met grensoverschrijdende aspecten waarbij het Europees recht of het civiele recht een rol speelt.


Wij behandelen o.a. de volgende onderwerpen:

Heeft u een (dreigend) probleem met de fiscus? Bel direct T 010 800 2093


offerte_button_153_01

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


BTW-nummers checken

VerifiŽer online de geldigheid van BTW-nummers


LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht


Aandeelhouderscontract
Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen