Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Accijnsgoederen

Ondernemingen die accijnsgoederen (alcoholische dranken) importeren of verhandelen, krijgen te maken met invoerrechten, btw en accijnswetgeving. De regels voor accijns zijn complex en verschillen per lidstaat binnen de EU. Accijns moet uiteindelijk worden betaald in het land waar de drank wordt geconsumeerd. Een belangrijk onderscheid geldt tussen goederen die veraccijnsd zijn, de accijns is dan al afgedragen, en niet-veraccijnsde goederen, waarvoor de accijns nog betaald moet worden.


Verkoop op afstand aan consumenten

Wanneer u accijnsgoederen via het internet direct aan consumenten verkoopt en levert (B2C), is sprake van verkoop op afstand (EU Richtlijn 2008/118 art 36 lid 1). Dit kan alleen met goederen die veraccijnsd zijn. Levering onder schorsing van accijns is niet toegestaan. Drempelbedragen die gelden voor de btw bij afstandsverkopen zijn niet van toepassing. In de lidstaat waar de goederen geleverd worden dient u zich te registreren voor btw en accijns, in de regel een fiscaal vertegenwoordiger aanstellen, en lokaal periodiek aangifte te doen van btw en accijns tegen de aldaar geldende tarieven. Voor de btw-aangifte kan vanaf 1 juli 2021 gebruik worden gemaakt van het One-Stop-Shop-systeem (OSS-systeem). Om te voorkomen dat u twee keer de accijns betaalt, zal de fiscaal vertegenwoordiger u bewijs leveren waarmee u de in Nederland betaalde accijns kunt terugvorderen. Via uw administratie zult u aan moeten kunnen tonen dat de goederen naar het buitenland zijn verzonden.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


CV als Rechtsvorm

Lees meer over de Commanditaire Vennootschap