Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Activa passivatransactie (APA)

Bij een bedrijfsfusie worden activa en passiva (een onderneming of een deel daarvan) overgedragen door een vennootschap aan een andere vennootschap, tegen uitreiking van aandelen. Het verschil met de aandelenfusie is dat geen aandelen worden overgedragen, maar activa en passiva. Door de bedrijfsfusie kunnen voordelen worden behaald zoals een verbetering van de concurrentiepositie en financieringsmogelijkheden, kostenreductie, technologische innovatie. De activa passivatransactie kan bewerkelijker zijn dan de aandelentransactie (o.a. medewerking derden nodig). Daar staat tegenover de mogelijkheid van 'cherry picking'.Zonder fiscale afrekening

De overdracht leidt tot een realisatie van de in de activa en passiva besloten stille en fiscale reserves. Om een economisch wenselijk geachte herstructurering fiscaal niet in de weg te staan door afrekening van de fiscale claim over de stille en fiscale reserves - door de vervreemding worden immers aandelen verkregen en geen contant geld, kent de wet een doorschuiffaciliteit die is opgenomen in art. 14 Wet Vpb 1969. De overgenomen onderneming wordt tegen de fiscale boekwaarde op de balans geactiveerd en de latente fiscale claim gaat over op de overnemende vennootschap.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht


Internationale zaken
Internationaal zaken doen en taxplanning

CV als Rechtsvorm
Lees meer over de Commanditaire Vennootschap

BTW-nummers checken

VerifiŽer online de geldigheid van BTW-nummers