Oneens met belastingaanslag? Ga in bezwaar en (hoger) beroep

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag, kunt u hiertegen (meestal) bezwaar maken. Indien u in de bezwaarfase van mening blijft verschillen, kunt u besluiten om in beroep te gaan en uw zaak aan de rechter voor te leggen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het besluit zelf, maar ook om de wijze waarop zij tot stand is gekomen. Zijn mogelijk de regels van het formele recht geschonden?


Internationale aspecten en Europees recht

U kunt zelf in bezwaar en beroep gaan. Wilt u de zaak winnen op grond van het formele recht, of staan er grote belangen op het spel, dan ligt het voor de hand specialisten in te schakelen. Wij zijn gespecialiseerd in het voeren van procedures voor bedrijven en particulieren, vaak in een internationale context, en besteden veel tijd aan het doen van rechtsonderzoek. Wij hebben bijzondere expertise op het gebied van (strijd met) het Europese recht. Ook schrijven wij second opinions. Waar nodig maken wij gebruik van expertise van andere rechtsgebieden zoals het internationaal privaatrecht, rechtspersonen- en vennootschapsrecht, internationaal belastingrecht, privaatrecht, contractenrecht. Wij werken vaak tegen vaste prijzen. Leg uw situatie vandaag nog vrijblijvend aan ons voor en neem contact met ons op.


Bestellen :

 
Voorschotnota Bezwaar / Beroep
Ä
4.999,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


Internationale zaken
Internationaal zaken doen en taxplanning

LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris


Actueel
Companies Act 2006: Wijziging van het vennootschapsrecht.