Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Internationale btw-planning en compliance

Ondernemingen die internationaal zakendoen krijgen te maken met grensoverschrijdende aspecten en compliance vraagstukken bij cross-border transacties, of bijvoorbeeld de impact van de Brexit. Hoewel de EU een geharmoniseerd btw-stelsel kent, kan de uitleg en implementatie per land verschillen. Internationaal is de fiscale regelgeving sterk in ontwikkeling en aan verandering onderhevig, en wijzigingen in de toezichtregels voor uw sector kunnen van invloed zijn op uw btw-positie.


Hiermee kunnen wij u helpen

Wij zijn uw partner voor specialistisch advies op het gebied van btw en indirecte belastingen richten ons onder andere op de volgende onderwerpen:

  • internationale btw planning;
  • btw-registraties (EU) en VAT Compliance Services;
  • Brexit
  • beoordelen van internationale en lokale btw-gevolgen bij internationale transacties;
  • accijnsgoederen
  • aangifte- en compliance services;
  • internationale tax dispute resolution.

offerte_button_153_01

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


Actueel
Companies Act 2006: Wijziging van het vennootschapsrecht.