Holdingstructuur bestaande uit 2 BV's nú € 899!

U kunt besluiten een vennootschapsstructuur bestaande uit een holdingvennootschap en werkmaatschappij op te richten en daarvoor organisatorische, bedrijfseconomische, fiscale, aansprakelijkheidsbeperkende of opvolgingsmotieven hebben. De jaarlijkse extra kosten zijn beperkt en de juridische en fiscale voordelen groot. Belangrijke activa, zoals pensioenrechten, intellectuele eigendomsrechten (IE), onroerende zaken, overtollige winstreserves, kunnen worden beschermd in de holding. Indien de werkmaatschappij in een verlieslijdende situatie geraakt, blijven deze activa beschermd tegen verhaal door schuldeisers. U kunt hier snel en simpel een holdingstructuur oprichten. In 10 minuten kunt u uw aanvraag indienen. Wij zorgen voor de rest.


Bestel uw BV online. Dit kost u slechts 10 minuten!

  • Oprichting binnen 3 - 5 werkdagen
  • Oprichtingsakte in PDF
  • Alle notariskosten inbegrepen
  • Uittreksel KvK
  • Registratie KvK
  • Statuten
  • Aandeelhoudersregister


Optioneel:

  • omzetting eenmanszaak door activa-passiva transactie (meerkosten € 299)
  • inbrengakte geruisloze of ruisende omzetting eenmanszaak (meerkosten € 499)
  • Engelse vertaling oprichtingsakte (meerkosten € 399)


Bestellen :

 
Holdingstructuur (2 BV's)
899,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding