Holdingstructuur bestaande uit 2 BV's nú € 899!

U kunt besluiten een vennootschapsstructuur bestaande uit een holdingvennootschap en werkmaatschappij op te richten en daarvoor organisatorische, bedrijfseconomische, fiscale, aansprakelijkheidsbeperkende of opvolgingsmotieven hebben. De jaarlijkse extra kosten zijn beperkt en de juridische en fiscale voordelen groot. Belangrijke activa, zoals pensioenrechten, intellectuele eigendomsrechten (IE), onroerende zaken, overtollige winstreserves, kunnen worden beschermd in de holding. Indien de werkmaatschappij in een verlieslijdende situatie geraakt, blijven deze activa beschermd tegen verhaal door schuldeisers. U kunt hier snel en simpel een holdingstructuur oprichten. In 10 minuten kunt u uw aanvraag indienen. Wij zorgen voor de rest.


Bestel uw BV online. Dit kost u slechts 10 minuten!

  • Oprichting binnen ongeveer 5 werkdagen
  • Oprichtingsakte in PDF
  • Alle notariskosten inbegrepen
  • Uittreksel KvK
  • Registratie KvK
  • Statuten
  • Aandeelhoudersregister


Optioneel:

  • omzetting eenmanszaak door activa-passiva transactie (meerkosten € 299)
  • inbrengakte geruisloze of ruisende omzetting eenmanszaak (meerkosten € 499)
  • Engelse vertaling oprichtingsakte (meerkosten € 399)


Bestellen :

 
Holdingstructuur (2 BV's)
899,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


Geruisloze inbreng
Van eenmanszaak of VOF naar BV of LTD

Internationale zaken
Internationaal zaken doen en taxplanning

Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht