x Due diligence
Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Due diligence onderzoek

Het due diligence onderzoek is een vast onderdeel van de meeste overnames, waarbij kan worden onderscheiden tussen aandelen- en activatransacties. Het wordt doorgaans verricht door de koper. Het onderzoek zal zich vaak richten op de financiële, fiscale, zakelijke en juridische aspecten van de onderneming, en kan onder meer gaan over milieu, IT, contracten, belastingen, en is vooral een onderzoek naar de waarde van de onderneming. Ook de specifieke risico's van de transactie moeten worden beoordeeld om de reikwijdte en inhoud van garanties of vrijwaringen te bepalen. Het onderzoek moet tevens een beeld verschaffen aan de koper welke afstemming nodig zal zijn na de overname van bijvoorbeeld arbeids- en pensioenvoorwaarden, huurovereenkomst, de administratie e.d. Het due diligence onderzoek kan een belangrijke rol spelen bij de vraag of recht ontstaat op schadevergoeding als achteraf een geschil ontstaat over de transactie. Die situatie is allesbehalve denkbeeldig en doet zich vaak voor in de praktijk. Het achterwege laten van het due diligence onderzoek kan een risico op miskoop en op persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders meebrengen.


Deskundigen van verschillende disciplines

Het due diligence onderzoek kent een groot aantal fasen waarbij deskundigen van verschillende disciplines kunnen zijn betrokken. De accountant houdt zich bezig met het financiële onderzoek van jaarrekeningen, waarderingsgrondslagen, voorzieningen en reserves, administratieve organisatie en de interne controle. Hij dient mee te denken bij de overnameovereenkomst over de garanties met betrekking tot financiële verantwoordingen. Fiscalisten bestuderen de fiscale jaarrekeningen, afspraken met de fiscus, lopende procedures, en de gevolgen van de transactie voor de fiscale positie voor bijvoorbeeld een fiscale eenheid. De juristen zullen de overnameovereenkomst concipiëren en beoordelen zaken als intellectueel eigendomsrecht, contracten, arbeidsovereenkomsten. Het onderzoek kan in verschillende fasen plaatsvinden en wordt afgerond met een due diligence rapport en tenslotte het overnamecontract. Het onderzoek speelt in de praktijk vaak een belangrijke rol bij conflicten na de overname en de bepaling van mededelings- en onderzoekplichten. Wij behandelen uw due diligence onderzoek in deskundige teams die bestaan uit een registeraccountant, overnamejurist en belastingadviseur.

Due diligence laten uitvoeren? Neemt u contact met ons op voor meer informatie

offerte_button_153_01

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister