x Estate Planning
Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Estate Planning

Onze Estate Planning-groep adviseert als trusted advisor over de optimalisatie van uw Nederlandse belastingpositie. Wij bieden effectieve strategieën voor DGA’s, families, vermogende particulieren en hun adviseurs over het beheer en het behoud van vermogen, waaronder:

  • Tax compliance vermogende particulieren
  • APV-problematiek (trust, Stiftung, SPF, etc)
  • Cross-border repatriëring van winstreserves
  • Privacystructuren en UBO registratie
  • Bedrijfsopvolging en opvolgingsstructuren
  • Structurering van personenvennootschappen
  • Structuren voor asset protection
  • Fiscale optimalisatie bij emigratie en remigratie


Privacy en Fiscale optimalisatie

Voor leidinggevenden en andere individuen adviseren wij over belonings- en pensioenplanning, structurering van levensverzekeringen en andere op verzekeringen gebaseerde producten. Bij de implementatie werken wij samen met onze specialisten privaat- en contractenrecht voor het realiseren van de beoogde fiscale optimalisatie voor onze cliënten.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur