Handelsnaamonderzoek LTD en LLP bij oprichting

In de keuze van de statutaire naam voor uw vennootschap bent u in beginsel geheel vrij, tenzij de naam reeds door een ander wordt gevoerd. U kunt hier zelf controleren of de door u gewenste naam nog beschikbaar is. Voor de vennootschapsnaam gelden in Engeland verder nog verschillende regels. Het gebruik van bepaalde woorden is bijvoorbeeld niet toegestaan. Voor het gebruik van weer andere woorden is eerst toestemming nodig. En bepaalde combinaties van woorden kunnen weer inbreuk maken op de rechten van derden met soortgelijke vennootschapsnamen. Ook merknamen kunnen een hindernis vormen voor het gebruik van de gewenste naam. Op 1 oktober 2009 is nieuwe wetgeving van kracht geworden voor vennootschapsnamen. Wij verrichten standaard een handelsnaamonderzoek en toetsen de door u voorgestelde vennootschapsnaam aan bestaande handelsregistraties en aan de laatste Engelse regelgeving.


Latere wijziging van de vennootschapsnaam: Procedure

Voor het wijzigen van de vennootschapsnaam van een bestaande LTD of LLP dient een nieuw handelsnaamonderzoek te worden uitgevoerd. Vervolgens dienen de statuten van de vennootschap te worden onderzocht en wordt een Besluit aangenomen door de aandeelhouders, voorzover de statuten geen andere procedure voorschrijven. Indien de naamswijziging bij het Besluit akkoord wordt bevonden, dan wel op andere statutair voorgeschreven wijze, moet aan de Engelse kamer van koophandel afschrift worden gezonden en wettelijk voorgeschreven leges worden betaald. Indien de procedure op de juiste wijze is uitgevoerd, zal de Engelse kamer van koophandel een Certificate on Change of Name verstrekken. De datum van uitgifte van het certificaat, bepaalt wanneer de statutaire naamswijziging van kracht wordt.


Wijziging van de handelsnaam bij de KvK

Wij kunnen de naamswijziging voor u uitvoeren en het Besluit naar Engels recht voor u opmaken. U ontvangt een Certificaat en nieuw uittreksel waarmee u de wijziging tevens kunt aangeven bij de Kamer van Koophandel in uw regio. Duur van de procedure is ongeveer 10 werkdagen.


Bestellen :

 
Wijziging vennootschapsnaam
Ä
175,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Geruisloze inbreng
Van eenmanszaak of VOF naar BV of LTD

Actueel
Companies Act 2006: Wijziging van het vennootschapsrecht.


BTW-nummers checken

VerifiŽer online de geldigheid van BTW-nummers


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms