Cross-Border Tax Advisory

Ondernemingen die internationaal zakendoen krijgen te maken met grensoverschrijdende aspecten en compliance vraagstukken bij de structurering van hun onderneming en cross-border transacties. De fiscale wet- en regelgeving kan per land verschillen. Internationaal is de fiscale regelgeving sterk in ontwikkeling (o.a. Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) maatregelen en EU anti-belastingontwijkingsrichtlijn of Anti Tax Avoidance Directive (ATAD)). Het toezicht door fiscale autoriteiten wordt steeds scherper. Wij zijn uw partner voor vraagstukken op het gebied van Internationaal Belastingrecht. Onze in-house researchers kunnen iedere vraag behandelen op dit complexe rechtsgebied. U kunt een gedetailleerd rapport bij ons bestellen met verwijzingen naar de relevante wetgeving en rechtspraak en een model voor de structurering van uw internationale onderneming, gebaseerd op belastingverdragen en Europese richtlijnen. Als alumni van het International Bureau of Fiscal Documentation adviseren wij en richten ons onder andere op de volgende vragen:

 • Wat zijn de fiscale verplichtingen in het buitenland als ik daar een vestiging open?
 • Welke rechtsvorm is geschikt voor mijn buitenlandse onderneming?
 • Kies ik voor een buitenlandse nevenvestiging van mijn Nederlandse BV of richt ik een buitenlandse dochtervennootschap op?
 • Zijn er fiscale valkuilen als ik werk met distributeurs of agenten?
 • In welke landen dient mijn onderneming vennootschaps- en dividendbelasting te betalen?
 • Hoe voorkom ik dubbele belastingheffing?
 • APV-problematiek (foundation, trust, SPF, etc.)
 • Welke betekenis hebben Europese Richtlijnen en internationale belastingverdragen voor mijn situatie?
 • Hoe dien ik te herstructureren met het oog op de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling onder de nieuwe Successiewet?
 • Welke internationale structuur is passend voor het beheer van mijn intellectuele eigendom?
 • Hoe kan ik de financieringsstructuur van mijn internationale onderneming fiscaal optimaliseren?


Stel uw belastingvraag

U kunt uw belastingvraag aan ons voorleggen indien u behoefte heeft aan een kort praktisch advies en heldere conclusie dat dient als bruikbare oplossing voor het door u voorgelegde praktijkprobleem. Wij helpen u fiscale strategieŽn te ontwikkelen voor de EU of Internationaal, gebaseerd op fiscale kansen en risicoís.


Grensoverschrijdende transacties

Wij analyseren uw casuspositie en kunnen uw fiscale rechtspositie beoordelen. Ook schrijven wij second opinions. Iedere adviesvraag wordt met de grootste zorg behandeld door onze interne medewerkers. Indien aanvullende informatie nodig is in internationale situaties, maken wij indien nodig gebruik van aan ons kantoor gelieerde buitenlandse correspondenten. Interne medewerkers zijn opgeleid aan Nederlandse en Europese universiteiten (o.a. Grotius Academie, Kingís College London, Queen Mary University of London, International Bureau of Fiscal Documentation), en beschikken over jarenlange ervaring in fiscaal en rechtsvergelijkend onderzoek. Onze multidisciplinaire benadering staat borg voor een uniek kennisplatform dat ons in staat stelt tijdig nauwkeurige en onafhankelijke informatie te leveren.

offerte_button_153_01

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Bestuurdersaansprakelijkheid

Risiscoanalyse en advisering over aansprakelijkheidsrisoco's


Keuze handelsnaam

Is mijn handelsnaam nog beschikbaar?


Actueel
Companies Act 2006: Wijziging van het vennootschapsrecht.


LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris