LTD by guarantee: Géén DGA salaris en Flexibele toe- en uittreding

Ondernemers die hun aansprakelijkheid willen beperken door te kiezen voor de BV als rechtsvorm, krijgen te maken met de gebruikelijkloonregeling en het zogenaamde DGA salaris. Startende ondernemers kunnen een verzoek indienen bij de Belastingdienst om een lager salaris vast te stellen, óf kiezen voor andere rechtsvormen zoals de LLP (tenminste 2 vennoten vereist). Ook de LTD by guarantee kan onder bepaalde voorwaarden worden uitgezonderd van de toepassing van de gebruikelijkloonregeling. De LTD by guarantee kent geen in aandelen verdeeld kapitaal of winstbewijzen. In materieel opzicht komt de ondernemer bij de LTD by guarantee ook niet in dezelfde situatie te verkeren als de aanmerkelijk belanghouder, indien in de statuten daartoe de nodige voorzieningen worden getroffen. De ondernemer heeft alsdan geen recht op winstuitkering. Voor de bestuurder geldt géén DGA salaris. De ZZP'er die vooral zijn aansprakelijkheid wil beperken kan kiezen voor deze rechtsvorm. De LTD by guarantee kan niet in een later stadium worden omgezet met behoud van rechtspersoonlijkheid in een LTD met een in aandelen verdeeld kapitaal. Daarvoor bestaat geen wettelijke procedure.
> Laat mij zien hoe de online oprichtingsprocedure werkt


Niet meer Privé Aansprakelijk? Bestel uw LTD online:

U kunt de LTD of Limited by guarantee zelf online oprichten (SSL beveiligd). Dit kost u slechts 10 minuten. Uw LTD wordt binnen ongeveer 2 - 4 uur (kantoortijden) opgericht en u ontvangt álle documenten die nodig zijn om u in te schrijven bij de KvK in uw regio met uw Nederlandse onderneming. U wordt fiscaal behandeld als binnenlands belastingplichtige en u bent niet meer aansprakelijk in privé. Nu inclusief alle kosten voor het 1e jaar:

 • Handelsnaamonderzoek
 • snelle oprichting binnen 2 uur
 • lage oprichtingskosten
 • lage jaarlijkse instandhoudingskosten
 • voordeel beperkte aansprakelijkheid
 • DGA loon niet van toepassing
 • eenvoudige procedures bij herstructurering
 • eenvoudige liquidatie bij staking
 • oprichtingsdocumenten in PDF en per post
 • geregistreerd kantooradres UK
 • inclusief registratieservice 1e jaar
 • alle documenten voor KvK binnen 8 uur
 • inschrijvingsformulieren KvK


Welke documenten ontvangt u?

U ontvangt alle documenten nodig voor registratie bij de KvK in uw regio:

 1. Certificate of Incorporation (Oprichtingscertificaat)
 2. Memorandum of Association (Oprichtingsakte)
 3. Articles of Association (Statuten)
 4. Form IN01
 5. Electronic Statement of Compliance
 6. Afschrift PSC register
 7. Current Appointments Report (Uittreksel handelsregister)
 8. KvK Formulier 6 (inschrijving vennootschap)
 9. KvK Formulier 11 (inschrijving bestuurder)
 10. KvK Formulier 18 (vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuurder)

> Kijk of uw handelsnaam nog beschikbaar is
> Een overzicht van de jaarlijkse kosten na het 1e jaar


Bestellen :

 
LTD by guarantee
399,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Aandeelhouderscontract
Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen

Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht


Tax Advisory

Fiscaal optimaliseren bij internationaal ondernemen