Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Van eenmanszaak naar BV?

Het inbrengen van een eenmanszaak of VOF in een BV komt veel voor in de praktijk. Meestal spelen hierbij de beperking van de aansprakelijkheid en fiscale motieven de belangrijkste rol.

Bij een eenmanszaak bent u als ondernemer ook met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, kan een schuldeiser zich verhalen op het vermogen van uw partner. Wat fiscaal voordeliger is, is vaak moeilijk te zeggen en is een kwestie van maatwerk. Een vast omslagpunt is er niet, en tarieven en vrijstellingen wijzigen jaarlijks.


Omzetting eenmanszaak in BV

Een goede begeleiding door een accountant of fiscalist bij het omzetten van uw eenmanszaak in een BV is van doorslaggevend belang. Het omzetten van de eenmanszaak is niet eenvoudig en heeft zowel gevolgen voor de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting. Ook overdrachtsbelasting kan een rol spelen indien sprake is van vastgoed. Het oprichten van de BV moet altijd via de notaris. Er zijn verschillende manieren om uw eenmanszaak om te zetten met steeds andere fiscale gevolgen:

  • activa-passiva transactie
  • ruisende inbreng
  • geruisloze inbreng


Activa-passiva transactie (Online bestellen)

Een activa-passiva transactie is een snelle, eenvoudige en voordelige manier om uw eenmanszaak om te zetten in een BV. Zij wordt in de praktijk het meest gehanteerd. U verkoopt alle bezittingen en schulden van de eenmanszaak aan een nieuw opgerichte BV door een overeenkomst. Over de stakingswinst moet fiscaal worden afgerekend. Stakingsaftrek kan van toepassing zijn. U kunt de activa-passiva overeenkomst hieronder online bestellen (klik op het winkelwagentje): inclusief fiscale begeleiding, oprichting van de BV binnen 4 werkdagen, alle notariskosten en inschrijving KvK. De overeenkomst wordt opgesteld door onze specialisten in contractenrecht.


Ruisende inbreng

Bij ruisende inbreng is ook inkomstenbelasting verschuldigd over de stakingswinst. Een gedeelte van de stakingswinst kan echter worden omgezet in een lijfrente. Belastingheffing over de uitkeringen kan hierdoor worden uitgesteld. Voor de ruisende inbreng is een inbrengakte nodig, een beginbalans met een toelichting op de waarderingsgrondslagen en afstemming met de fiscus. Ruisende omzetting kan met terugwerkende kracht van drie maanden en kent geen nadere voorwaarden of eisen.

Geruisloze inbreng

Als de werkelijke waarde van de eenmanszaak aanzienlijk hoger is dan de fiscale boekwaarde, kan geruisloze omzetting wenselijk zijn. Belastingheffing over de stakingswinst kan hierdoor worden uitgesteld omdat de onderneming geacht wordt niet te zijn gestaakt (artikel 3.65 Wet IB). De eindbalans van de eenmanszaak vormt de beginbalans van de BV. De fiscale oudedagsreserve valt vrij maar kan worden ondergebracht in een lijfrente. Een inbrengakte van de notaris is vereist. Om de eenmanszaak per 1 januari om te zetten dient voor 1 oktober de intentie kenbaar te worden gemaakt aan de Belastingdienst middels een intentieverklaring (of door de akte van oprichting van de BV). Voor toepassing van de fiscale faciliteit moet een verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst. Bij inbreng in een holding-BV kan eventueel worden doorgeleverd aan een werkmaatschappij via de bedrijfsfusiefaciliteit (artikel 14 Wet Vpb) of fiscale eenheid (artikel 15 Wet Vpb). Neemt u contact met ons op voor meer informatie over de ruisende en geruisloze inbreng of om een offerte aan te vragen.


Bestellen :

 
BV + Activa-passiva transactie
1.499,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen


BTW registratie (DE)

Registreren voor BTW in Duitsland.


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur