Privacystructuren: open CV als holding

De open commanditaire vennootschap (CV) is een commanditaire vennootschap waarbij toetreding of vervanging van de commanditaire vennoten kan plaatsvinden zonder toestemming van alle vennoten. De open CV wordt gebruikt door DGA's om vermogen over te hevelen uit de bestaande Holding BV om dit te anonimiseren, onder toepassing van de aandelenfusiefaciliteit zonder dat dit tot heffing leidt in box 2 en box 3. De aanmerkelijkbelangclaim schuift door naar de commanditaire participatie. Toegang tot de deelnemingsvrijstelling en bedrijfsopvolgingsfaciliteit blijft behouden. Bij de opstelling van het vennootschapscontract bestaat vergaande flexibiliteit.


Bescherming persoonlijke levenssfeer DGA

Door de CV kan de privacy van de DGA optimaal worden beschermd. Anders dan de BV heeft de CV geen publicatieplicht. Aan derden wordt aldus geen informatie verstrekt over omzetcijfers, bedrijfsresultaten, en uw fiscale positie. Ook niet na de invoering van het Centraal aandeelhoudersregister (CAHR) en UBO-register. Naast de vermogensanonimisering wordt de DGA als commanditaire vennoot niet opgenomen in de handelsregistratie (wel informatieplicht aan de fiscus en vermelding DGA in het toekomstige UBO register). Een open CV als privacystructuur kent vaak de volgende inrichting:

open_cv_2_386


Omzetting bestaande Holding BV naar open CV:

Omzetting van een bestaande Holding BV in een open CV kent een procedure die bestaat uit een aantal fasen. Wij kunnen de gehele procedure voor u verzorgen. U kunt dit hieronder online bestellen, of neem contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak. Wij verlenen de volgende services:

 • Oprichting CV;
 • Drafting CV akte;
 • Oprichting Stichting als Beherend vennoot;
 • Oprichting STAK als Commanditaire vennoot;
 • Handelsregistratie KvK;
 • Certificering van aandelen (evt. na decertificering);
 • Inclusief alle notariŽle kosten;
 • Tax advisory services;
 • Afstemming Aandelenfusie met fiscus (ongeveer 6 weken);
 • Optimale privacy van vermogen;
 • De fiscale winst die toevalt aan de commanditaire vennoot wordt bij de CV belast met Vennootschapsbelasting;
 • De DGA wordt betrokken in de Inkomstenbelasting. De deelgerechtigdheid wordt fiscaal aangemerkt als een aandeel in box 2 (bij een belang van 5% of meer, anders geldt box 3) op grond van artikel 2, derde lid, onderdeel f, AWR;
 • Toegang tot deelnemingsvrijstelling;
 • Toegang tot bedrijfsopvolgingsfaciliteit.


offerte_button_153_01

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Actueel
Companies Act 2006: Wijziging van het vennootschapsrecht.


Aandeelhouderscontract
Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen

Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


Internationale zaken
Internationaal zaken doen en taxplanning