Open CV-structuur: Anonimisering vermogen DGA

De open commanditaire vennootschap (CV), een gekwalificeerde vorm van maatschap, wordt beschreven in art. 2 lid 3 onder c AWR en is een commanditaire vennootschap waarbij toetreding of vervanging van de commanditaire of stille vennoten kan plaatsvinden zonder toestemming van alle vennoten. In Nederland staan zo'n 10.000 CV's ingeschreven in het handelsregister, zowel van het MKB als van grote ondernemingen (o.a. het Nederlandse kledingbedrijf G-Star Raw heeft gekozen voor de CV als rechtsvorm). De open CV wordt wel gebruikt door DGA's om vermogen over te hevelen uit de BV om dit te anonimiseren, zonder dat dit tot heffing leidt in box 2 en box 3. Anders dan de BV heeft de CV geen publicatieplicht, en de commanditaire vennoot wordt niet opgenomen in het handelsregister. De aanmerkelijkbelangclaim schuift in dat geval door naar de commanditaire participatie.


Stichting als Beherend Vennoot

In de praktijk kan een rechtspersoon, bijvoorbeeld een stichting, als Beherend Vennoot worden aangesteld. Deze rechtspersoon is hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de CV, een lichaam zonder rechtspersoonlijkheid. Dit staat overigens niet in de weg aan hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder van de rechtspersoon-beherend vennoot voor belastingschulden van de CV op grond van art. 33 Invorderingswet 1990. Ook niet indien sprake is van een buitenlandse rechtspersoon-beherend vennoot. Op de hoofdelijke aansprakelijkheid van de indirecte bestuurder voor de schuld van de CV is ook dan Nederlands recht van toepassing. De commanditaire of stille vennoot, bijvoorbeeld een DGA, is níet aansprakelijk jegens derden voor verbintenissen van de vennootschap. De identiteit van de stille vennoot wordt in het handelsregister van de KvK niet vermeld. Voor de CV geldt geen deponeringsverplichting, waardoor de concurrentiepositie en privacy optimaal kan worden beschermd. Het DGA loon is in de CV niet van toepassing. Omdat er geen Loonbelasting wordt geheven ontstaat in de CV een liquiditeitsvoordeel. Er geldt geen uitkeringstoets zoals bij de BV. U kunt de CV hieronder online bestellen (inclusief de vennootschapsakte CV).


Open CV / Stichting:

  • Lage oprichtingskosten;
  • Afstemming met fiscus;
  • Geen Loonbelasting;
  • Uitstel van heffing in box 2;
  • Mogelijkheid om box 3-vermogen in te brengen;
  • Optimale privacy: geen informatie aan derden over omzetcijfers, bedrijfsresultaten, fiscale positie;
  • De fiscale winst die toevalt aan de stille vennoot, wordt bij de Commanditaire Vennootschap (afhankelijk van de structurering) belast met Vennootschapsbelasting;
  • De stille of commanditaire vennoot wordt, indien een natuurlijk persoon, betrokken in de Inkomstenbelasting. De deelgerechtigdheid van de commanditaire vennoot wordt fiscaal aangemerkt als een aandeel in box 2 (bij een belang van 5% of meer, anders geldt box 3) op grond van artikel 2, derde lid, onderdeel f, AWR.

Bestellen :

 
Open CV / Stichting
899,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht


Bestuurdersaansprakelijkheid

Risiscoanalyse en advisering over aansprakelijkheidsrisoco's


Internationale zaken
Internationaal zaken doen en taxplanning

Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms