Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Privacystructuur: Open CV als topholding

De Open Commanditaire Vennootschap (Open CV) is een commanditaire vennootschap waarbij toetreding of vervanging van de commanditaire vennoten kan plaatsvinden zonder toestemming van alle vennoten. De Open CV is een effectief middel voor de DGA om zijn vermogen te anonimiseren door het aandelenbelang in zijn Holding BV in te brengen in de CV tegen uitreiking van participaties, onder toepassing van de aandelenfusiefaciliteit zonder dat dit tot heffing leidt in box 2 en box 3. De Open CV fungeert dan als nieuwe topholding in de structuur. De aanmerkelijkbelangclaim schuift door naar de commanditaire participatie. De Open CV is binnenlands belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (artikel 2 lid 1 sub a Wet Vpb 1969) en kan geen deel uitmaken van een fiscale eenheid. Toegang tot de deelnemingsvrijstelling en bedrijfsopvolgingsfaciliteit kan behouden blijven. Bij de opstelling van het vennootschapscontract bestaat vergaande flexibiliteit. Doorgaans wordt de Open CV aangegaan door de DGA als commanditair vennoot en een stichting, waarvan de DGA bestuurder is, als beherend vennoot.


Bescherming persoonlijke levenssfeer DGA

Door de CV kan de privacy van de DGA optimaal worden beschermd. Anders dan de BV heeft de CV geen publicatieplicht van de jaarrekening. Aan derden wordt aldus geen informatie verstrekt over omzetcijfers, bedrijfsresultaten, en uw fiscale positie. Ook niet na de invoering van het Centraal aandeelhoudersregister (CAHR) en UBO-register. Naast de vermogensanonimisering wordt de DGA als commanditaire vennoot niet opgenomen in de handelsregistratie (wel informatieplicht aan de fiscus en vermelding DGA in het UBO register). Een Open CV als privacystructuur kent vaak de volgende inrichting:

open_cv_2_386


Herstructurering bestaande Holding BV

Indien wordt voldaan aan de voorwaarden kan de aandelenfusiefaciliteit worden toegepast op de inbreng van het aanmerkelijk belang uit een bestaande holding in een Open CV. De deelbewijzen in een Open CV worden gelijkgesteld met een aandeel (artikel 2 lid 3 sub f AWR). Een aanmerkelijkbelangheffing kan door een aandelenruil worden voorkomen. Wij kunnen de gehele procedure voor u verzorgen. Neem contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak. Wij verlenen de volgende services:

 • Oprichting CV;
 • Drafting CV akte;
 • Oprichting Stichting als Beherend vennoot;
 • Optioneel: STAK als Commanditaire vennoot;
 • Certificering van aandelen (evt. na decertificering);
 • Handelsregistratie KvK;
 • Inclusief alle notariŽle kosten;
 • Tax advisory services;
 • Afstemming Aandelenfusie met fiscus (ongeveer 6 weken);
 • Optimale privacy van vermogen;
 • De fiscale winst die toevalt aan de commanditaire vennoot wordt bij de CV belast met Vennootschapsbelasting;
 • De DGA wordt betrokken in de Inkomstenbelasting. De deelgerechtigdheid wordt fiscaal aangemerkt als een aandeel in box 2 (bij een belang van 5% of meer, anders geldt box 3) op grond van artikel 2, derde lid, onderdeel f, AWR;
 • De beherend vennoot geniet in de regel inkomen uit ter belegging gehouden aandelen en is aansprakelijk voor schulden van de CV;
 • Toegang tot deelnemingsvrijstelling;
 • Toegang tot bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

offerte_button_153_01

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


Internationale zaken

Internationaal zaken doen en taxplanning


LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris